ÇETİNLEŞTİRMEK (TDK)

Çetin duruma getirmek.

Çetinleştirmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇETİN Nedir?

Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, zor, müşkül: "Bu karar aileyi bozup dağıtacak şiddetli, çetin bir karar olabilir mi?"- M. Ş. Esendal.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

E E E K L M N R T T Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Çetinleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Çetinleştirme, Etkinleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Netleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Çeşitlenmek, Çetinleşmek, Çirişlenmek, Çirkinleşme, Netleştirme, Tiritlenmek, Tiritleşmek, Titrekleşme,

10 Harfli Kelimeler

Çekiştirme, Çektirilme, Çentikleme, Çeşitlemek, Çeşitlenme, Çeşnilemek, Çetinleşme, Çirişlemek, Çirişlenme, Çitilenmek, Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, Kireçlenme, Kireçleşme, Şeritlemek, Teneşirlik, Tetikleşme, Tiritlenme, Tiritleşme,

9 Harfli Kelimeler

Çekinilme, Çekişilme, Çekişmeli, Çenilemek, Çentilmek, Çeşitleme, Çeşnileme, Çirişleme, Çitilemek, Çitilenme, Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Erinleşme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Erteleniş, Erteletim, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, İçerlemek, İletişmek, İrileşmek, İtelenmek, Keçileşme, Kentleşme, Kilermeni, Kireçleme, Kirişleme, Neşretmek, Netleşmek, Nitelemek, Şeneltmek, Şeritleme, Şinikleme, Telemetri,

8 Harfli Kelimeler

Çektiriş, Çektirme, Çelişken, Çelişmek, Çemişlik, Çemkiriş, Çenileme, Çentikli, Çentilme, Çeşnilik, Çetinlik, Çimenlik, Çimleniş, Çitileme, Çitilmek, Çitişmek, Çitlemek, Eleşkirt, Eleştiri, Enikleme, Entelekt, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eşlenmek, Eştirmek, Etiketçi, Etiketli, Etkileme, Etlenmek, Ettirmek, İçerleme, İçirtmek, İçlenmek, İçtenlik, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İletişme,

7 Harfli Kelimeler

Çekiliş, Çekilme, Çekimli, Çekiniş, Çekinme, Çekinti, Çekişli, Çekişme, Çekişte, Çekmeli, Çektiri, Çelişik, Çelişki, Çelişme, Çemenli, Çenekli, Çenetli, Çentmek, Çeşitli, Çeşnili, Çilekeş, Çilemek, Çilenti, Çimenli, Çitilme, Çitişme, Çitleme, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Elimine, Emirlik, Erinçli, Erinlik,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çemrek, Çeneli, Çentik, Çentme, Çerkeş, Çermik, Çetele, Çileme, Çirkin, Çitmek, Çitmik, Ekilme, Ekinti, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elekçi, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekçi, Emekli, Enemek, Enişte, Erimek, Erinme, Erişim, Erişme, Erişte, Eriten, Eritiş, Eritme, Erkete, Ermeni,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çemiş, Çenek, Çenet, Çeşit, Çeşme, Çeşni, Çetin, Çilek, Çimek, Çimen, Çinli, Çiriş, Çişik, Çiten, Çitme, Ekili, Eklem, Ekler, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Erime, Erinç,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çete, Çile, Çine, Çini, Çiti, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çiş, Çit, Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Meç, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, İç, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.