ÇETECİLİK (TDK)

Çeteci olma durumu veya çetecinin yaptığı iş.

Çetecilik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi C , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇETE Nedir?


1 . Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkutmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk.
2 . tarih Ordu birliklerinden olmayan silahlı küçük birlik: "Bir korsan çetesi kuracak, adadan adaya geçerek..."- R. H. Karay.

ÇETECİ Nedir?

Çeteden olan kimse: "Sadi artık kâh bir hoca, kâh bir çeteci kılığında idi."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

C E E K L T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çetecilik,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Tekelci,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ciltçi, Çekici, Çeltek, Çeltik, Çeteci, Çileci, Elekçi, Etkili, İçecek, İletki, İlkeci, Keçeci, Keçeli, Keleci, Lekeci, Telcik,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Çecik, Çekel, Çelek, Çelik, Çilek, Ekici, Ekili, Elcik, Elçek, Etçik, Etçil, Etlik, İçlik, İleti, İtlik, Kilit, Kitle, Leçek, Letçe, Likit, Tecil, Tekçi, Tekel, Tekil, Tekli, Telek, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Çeki, Çete, Çile, Çiti, Ecel, Ekli, Ekti, Elci, Elçi, Elek, Elik, Elit, Elti, Etçi, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçit, İçki, İçli, İlçe, İliç, İlik, İlke, İtçe, İtki, Keçe, Keçi, Kele, Kete, Kile, Leçe, Leke, Lice, Liet,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Çek, Çil, Çit, Ece, Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Ket, Kil, Kit, Tek, Tel, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, El, Et, İç, İl, İt, Ke, Ki, Le, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.