ÇERKEZCE (TDK)


1 . Çerkez dili.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

Çerkezce kelimesi baş harfi Ç son harfi E olan bir kelime. Başında Ç sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi Z , yedinci harfi C , sekizinci harfi E . Başı Ç sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇERKEZ Nedir?

Kafkasya'da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

C E E E K R Z Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çerkezce,

6 Harfli Kelimeler

Çerkez,

5 Harfli Kelimeler

Çeker, Çerez, Erkeç, Zeker,

4 Harfli Kelimeler

Erce, Erek, Erke, Keçe, Kere, Reze, Zerk,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Çek, Ece, Eke, Erk, Ker, Kez, Zer,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, Er, Ke, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.