ÇERÇEVELETMEK (TDK)

Çerçeve geçirtmek: "Levhayı çerçevelettim, baş ucuma astım."- B. Felek.

Çerçeveletmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi V , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi T , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASTIM Nedir?

Bronşların daralmasından ileri gelen nefes darlığı.

ÇERÇEVE Nedir?


1 . Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık: "Duvarda bir çerçeve asılıdır ki çarpıktır, düzeltemezsiniz."- R. H. Karay.
2 . Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık: "Pencerenin geniş çerçevesi yıldız salkımlarıyla dolu."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan: "Boğaziçi'nin böyle bir medeniyet çerçevesi içinde geçen hayatı ne güzel ve mükemmeldir."- A. Ş. Hisar.
4 . Beden eğitiminde asılma ve tırmanmalar için kullanılan araç.

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

GEÇİRTMEK Nedir?

Geçirme işini yaptırmak.

E E E E E K L M R T V Ç Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Çerçeveletmek,

12 Harfli Kelimeler

Çerçevelemek, Çerçeveletme,

11 Harfli Kelimeler

Çerçeveleme,

10 Harfli Kelimeler

Çevrelemek,

9 Harfli Kelimeler

Çevreleme, Ertelemek, Eterlemek, Evetlemek, Kerteleme, Tekerleme, Tevekleme,

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Elvermek, Erteleme, Etekleme, Eterleme, Evetleme, Keçeleme, Terlemek,

7 Harfli Kelimeler

Çerçeve, Ekletme, Eletmek, Elverme, Evermek, Kerevet, Tekleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çeltek, Çemrek, Çetele, Ekleme, Elemek, Eletme, Erkete, Everme, Keleme, Kemere, Kertme, Levrek, Meleke, Mertçe, Mertek, Reçete, Teleke, Teleme, Tereke, Vermek,

5 Harfli Kelimeler

Çekçe, Çekel, Çekem, Çeker, Çekme, Çelek, Çelme, Çemçe, Çevre, Eklem, Ekler, Elçek, Eleme, Elmek, Erkeç, Ermek, Etmek, Evlek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Kevel, Leçek, Letçe, Melek, Merek, Meret, Metre, Reçel, Remel, Tekel, Teker, Tekme, Telek, Telem, Telve, Temek,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çete, Ekme, Elek, Elem, Emeç, Emek, Emel, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etme, Evet, Evre, Keçe, Kele, Keme, Kere, Kete, Krem, Leçe, Leke, Meke, Mert, Mevt, Reel, Teke, Tere, Terk, Vere,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çek, Eke, Elk, Erk, Evç, Kel, Kem, Ker, Ket, Meç, Met, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Et, Ev, Ke, Le, Me, Re, Te, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.