ÇERÇEVELENMEK (TDK)

Çerçeve içine alınmak: "Duvarlarda Avrupa mecmualarından kesilip çerçevelenmiş birkaç renkli resim vardı."- R. N. Güntekin.

Çerçevelenmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi V , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

ALINMAK Nedir?


1 . Alma işi yapılmak: "Mahalle mektebinden alınmış, rüştiyeye verilmiş."- H. R. Gürpınar.
2 . Elde edilmek: "Her biri gerçek hayattan alınmış birer gerçek olmak."- H. R. Gürpınar.
3 . (-den) Uyarlanmak.
4 . (-e, -den), mecaz Bir sözün, bir davranışın kendisine olduğunu sanarak incinmek, kırılmak.

BİRKAÇ Nedir?


1 - Çok olmayan, az sayıda, az.
2 - Az sayıda kimse.

ÇERÇEVE Nedir?


1 . Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık: "Duvarda bir çerçeve asılıdır ki çarpıktır, düzeltemezsiniz."- R. H. Karay.
2 . Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık: "Pencerenin geniş çerçevesi yıldız salkımlarıyla dolu."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan: "Boğaziçi'nin böyle bir medeniyet çerçevesi içinde geçen hayatı ne güzel ve mükemmeldir."- A. Ş. Hisar.
4 . Beden eğitiminde asılma ve tırmanmalar için kullanılan araç.

MECMU Nedir?


1 - Bir araya getirilmiş, toplanmış, bütün, hep.
2 - Toplam.

MECMUA Nedir?

Dergi.

RENKLİ Nedir?


1 . Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan: "Havaya renkli fişekler atıyordu."- P. Safa.
2 . mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici: "Renkli bir toplantı."- . "Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin."- H. Taner.
3 . mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): "Renkli bir politikacı."- .
4 . isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

E E E E E K L M N R V Ç Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Çerçevelenmek,

12 Harfli Kelimeler

Çerçevelemek, Çerçevelenme,

11 Harfli Kelimeler

Çerçeveleme, Çevrelenmek,

10 Harfli Kelimeler

Çevrelemek, Çevrelenme,

9 Harfli Kelimeler

Çevreleme, Keçelenme,

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Elvermek, Evlenmek, Keçeleme, Nemçeker, Renkleme,

7 Harfli Kelimeler

Çerçeve, Eklenme, Elenmek, Elverme, Ermenek, Evermek, Evlenme, Kemençe, Keneler,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çemrek, Çevren, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Everme, Keleme, Kemere, Kermen, Levrek, Meleke, Vermek,

5 Harfli Kelimeler

Çeçen, Çekçe, Çekel, Çekem, Çeker, Çekme, Çelek, Çelen, Çelme, Çemçe, Çemen, Çenek, Çevre, Eklem, Ekler, Elçek, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Erkeç, Erken, Ermek, Evlek, Evren, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kevel, Keven, Leçek, Melek, Merek, Nekre, Neler, Nemçe, Reçel, Remel,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çene, Çenk, Ekme, Elek, Elem, Emeç, Emek, Emel, Emen, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Evre, Keçe, Kele, Keme, Kene, Kere, Krem, Leçe, Leke, Meke, Nere, Reel, Renk, Vere,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çek, Eke, Elk, Erk, Evç, Kel, Kem, Ker, Meç, Men, Nem, Nev,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Er, Ev, Ke, Le, Me, Ne, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.