ÇERÇEVECİLİK (TDK)

Çerçeve yapma veya satma işi.

Çerçevecilik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi V , yedinci harfi E , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇERÇEVE Nedir?


1 . Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık: "Duvarda bir çerçeve asılıdır ki çarpıktır, düzeltemezsiniz."- R. H. Karay.
2 . Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık: "Pencerenin geniş çerçevesi yıldız salkımlarıyla dolu."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan: "Boğaziçi'nin böyle bir medeniyet çerçevesi içinde geçen hayatı ne güzel ve mükemmeldir."- A. Ş. Hisar.
4 . Beden eğitiminde asılma ve tırmanmalar için kullanılan araç.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C E E E K L R V Ç Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Çerçevecilik,

10 Harfli Kelimeler

Çevrecilik,

9 Harfli Kelimeler

Çerçeveci, Çerçeveli, Verecekli,

8 Harfli Kelimeler

Çerçilik, Çevrelik, Çiçekevi, Kireççil,

7 Harfli Kelimeler

Civelek, Çerçeve, Çevikçe, Çevreci, Çevrili, Çiçekli, Çilekçi, Evciler, Evcilik, İçerlek, Keçiler, Kevelci, Kilerci, Kireççi, Kireçli, Reçelci, Verecek,

6 Harfli Kelimeler

Çekici, Çeviri, Çevrik, Çileci, Çivril, Elekçi, İçecek, İçerik, İlkeci, Keçeci, Keçeli, Keleci, Lekeci, Levrek, Verici,

5 Harfli Kelimeler

Cevir, Cilve, Çecik, Çekçe, Çekel, Çeker, Çekiç, Çelek, Çelik, Çerçi, Çevik, Çevre, Çevri, Çiçek, Çilek, Ekici, Ekili, Ekler, Elcik, Elçek, Ercik, Erkeç, Erkli, Erlik, Evcek, Evcik, Evcil, Evlek, Evlik, Evrik, İçeri, İçlik, İçrek, İleri, İrice, Keler, Kevel, Kiler, Kireç, Kiril,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Çeçe, Çeki, Çeri, Çile, Çivi, Ecel, Ecir, Ekli, Elci, Elçi, Elek, Elik, Erce, Erek, Erik, Eril, Erke, Evce, Evci, Eviç, Evli, Evre, İçel, İçki, İçli, İçre, İlçe, İliç, İlik, İlke, Keçe, Keçi, Kele, Kere, Kile, Kivi, Leçe, Leke, Lice,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Çeç, Çek, Çil, Çir, Ece, Eke, Elk, Erk, Evç, İki, İle, İlk, İri, Kel, Ker, Kil, Kir, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, El, Er, Ev, İç, İl, Ke, Ki, Le, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.