ÇEPELLEMEK (TDK)


1 . Çepel duruma getirmek.
2 . Karıştırıp bozmak.

Çepellemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZMA Nedir?


1 . Bozmak işi.
2 . sıfat Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş: "Büyükçe bir ahırdan bozma sinema salonu hâlâ gübre kokuyordu."- E. Bener.

BOZMAK Nedir?


1 - Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek.
2 - Bir yerin, bir şeyin düzenini bozmak, karıştırmak.
3 - Sağlığına dokunmak, zarar vermek.
4 - (Soyut şeyler için) Kötü duruma getirmek.
5 - Geçersiz bir duruma getirmek.
6 - Bir ilişkiyi, bağı koparmak.
7 - Büyük parayı ufak birimlere ayırmak.
8 - Bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak ya da sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek.
9 - Bozguna uğratmak, yenmek, ºmağlup etmek.
10 - Altını paraya çevirmek, bozdurmak. 1
1 - Bağ ya da bostanın son ürününü toplamak. 1
2 - Kızlığını, bakireliğini gidermek. 1
3 - Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak. 1
4 - Biçimini ve kullanılışını değiştirmek. 1
5 - Bırakmak, dağıtmak.

ÇEPEL Nedir?


1 . Kir, bulaşık, çamur, pislik.
2 . Ürüne karışmış yabancı madde: "Üzümün çepelini ayıkladı."- .
3 . Çalı çırpı.
4 . halk ağzında Bozuk, kapalı, yağmurlu hava: "Şu saatte kar yağıyordur, daha fenası hava çepeldir, sokaklar çamurludur."- R. H. Karay.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

E E E E K L L M P Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çepellemek,

9 Harfli Kelimeler

Çepelleme, Kelepleme, Kepçeleme, Peçelemek,

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Elekleme, Keçeleme, Lekeleme, Peçeleme,

7 Harfli Kelimeler

Ellemek, Kelepçe,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Ekleme, Elemek, Elleme, Keleme, Meleke, Peleme,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekme, Çelek, Çelme, Çepel, Eklem, Elçek, Eleme, Elmek, Kelem, Kelep, Kelle, Kepçe, Kepme, Leçek, Melek, Pekçe,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emeç, Emek, Emel, Keçe, Kele, Keme, Leçe, Leke, Meke, Peçe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Eke, Elk, Epe, Kel, Kem, Kep, Lep, Meç, Peç, Pek,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Ke, Le, Me, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.