ÇENTİLMEK (TDK)

Çentme işine konu olmak.

Çentilmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

E E K L M N T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çentilmek,

8 Harfli Kelimeler

Çentilme, Çitlemek, İçlenmek, İnletmek, İtlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekinme, Çekmeli, Çemenli, Çenekli, Çenetli, Çentmek, Çilemek, Çitleme, Eklenti, İçlenme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İtlenme, Kenetli, Metelik, Metilen,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çeneli, Çentik, Çentme, Çileme, Çitmek, Ekilme, Elekçi, Elenti, Emekçi, Emekli, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Keçeli, Kelime, Kement, Kentçi, Kentli, Melike, Netlik, Tekmil, Telkin, Temkin, Temlik, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çenek, Çenet, Çetin, Çilek, Çimek, Çimen, Çiten, Çitme, Eklem, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, Enlem, Entel, Etçik, Etçil, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İçlem, İçmek, İçten, İlenç, İlmek, İmleç, İmlek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çete, Çile, Çine, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Etçi, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İçel, İçme, İken, İlçe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çit, Eke, Elk, Eti, İle, İlk, İnç, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Lim, Meç, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Et, İç, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.