ÇENGELLİİĞNE (TDK)

Tutturulduğu yerden kurtulmaması için ucu özel bir yuvaya geçirilen iğne.

Çengelliiğne kelimesi baş harfi Ç son harfi E olan bir kelime. Başında Ç sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Ğ , onbirinci harfi N , onikinci harfi E . Başı Ç sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İĞNE Nedir?


1 . Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç.
2 . İki şeyi birbirine tutturmaya yarar ince, uzun, ucu sivri, metal araç: "Çengelli iğne. Toplu iğne."- .
3 . Toplu iğnenin süs olarak kullanılan, iri başlı, renkli bir türü.
4 . Genellikle kadınların süs olarak elbiselerinin göğüs, yaka vb. yerlerine taktıkları süs eşyası.
5 . Bazı araçların ucu sivri parçaları: "Pusula iğnesi."- .
6 . Bazı böceklerin kendilerini savunmak için kullandıkları organ: "Arının iğnesi. Akrebin iğnesi."- .
7 . Oltanın ucundaki küçük çengel.
8 . mecaz Dokunaklı söz.
9 . bitki bilimi Bitkilerde yumurtacıkla tepecik arasındaki sapçık.
10 . tıp (***) Kas veya damar yoluyla vücuda sıvı bir ilacı basınçla vermek için kullanılan bir tür pompa, şırınga, enjektör. 1
1 . tıp (***) Zerk yolu ile vücuda verilen ilaç: "Hekim hastaya hap yerine iğne verdi."- . 1
2 . tıp (***) Vücuda bu yolla ilaç verme işi, enjeksiyon: "Eczacının yaptığı bir adrenalin iğnesinden sonra gözlerini açtı."- H. Taner.

KURTULMA Nedir?

Kurtulmak işi: "Öyle ya, hasta olduklarını bilseler bu hastalıktan kurtulmaya çalışmazlar mı?"- O. V. Kanık.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

YUVA Nedir?


1 . Kuşların ve başka hayvanların barınmak, yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak: "O zamanlar ... mezarlıkların serviliklerine gizlenen eski bülbül yuvaları meşhurdu."- A. Ş. Hisar.
2 . Genellikle ailenin oturduğu ev: "İnsanın kendi yuvasından daha sıcak ... ve samimi; hiçbir yer olmazdı."- S. F. Abasıyanık.
3 . İki buçukla dört yaş arası çocukların bakıldığı, okul öncesi eğitim kurumu.
4 . Kimsesizlere veya yoksullara yardım etmek ve onları barındırmak amacıyla açılan yer.
5 . Bir şeyin içinde yerleşmiş olduğu veya yerleştirildiği oyuk: "Diş yuvası. Kilit yuvası."- .
6 . mecaz Bazı kötü nitelikli kimselerin çok bulunduğu, toplandığı yer: "Hırsız yuvası."- .
7 . mecaz Bir şeyin öğretildiği yer: "İrfan yuvası."- .
8 . mecaz Bir şeyin çok bulunduğu yer: "Bu oda böcek yuvası."- .

E E E G L L N N Ç Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çengelli,

7 Harfli Kelimeler

Çingene, Engelli, Geleğen, İlençli, İlgeçli,

6 Harfli Kelimeler

Çeneli, Çengel, Çileli, Çingen, Geçeli, Geleni, Gineli, İçelli, İğneli, İlginç, Lignin,

5 Harfli Kelimeler

Çelen, Çelgi, Çengi, Çiğil, Çiğin, Çiğli, Çilli, Çinli, Elgin, Engel, Engin, Geçen, Gelen, Gelin, Genel, İlenç, İlgeç, İngin, Leğen, Linin, Niçin,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Çile, Çine, Çini, Eğiç, Eğil, Eğin, Elçi, Elli, Enli, Geçe, Gele, Genç, Gene, Gine, İçel, İçin, İçli, İğne, İlçe, İlgi, İliç, İlle, İneç, Leçe, Linç, Nene, Nine,

3 Harfli Kelimeler

Çiğ, Çil, Ege, Eğe, Geç, Gen, İle, İnç, İni, Lig,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, En, Ge, İç, İğ, İl, İn, Le, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.