ÇEMBERLEMEK (TDK)

Çemberle kuşatmak.

Çemberlemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEMBER Nedir?


1 . Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.
2 . matematik Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi: "Kalbur çemberi."- .
3 . Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak.
4 . Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
5 . Yazma, yemeni, baş örtüsü: "Çemberimde gül oya / Gülmedim doya doya."- Halk türküsü.
6 . mecaz Aşılması, çözümü güç durum.
7 . spor Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.

KUŞATMA Nedir?

Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka, ihata, muhasara: "Bir türlü, ne yapsa, nereye gitse bu kuşatmadan kurtulamıyordu bir türlü."- Y. Kemal.

KUŞATMAK Nedir?


1 . Çevresini sarmak, çevrelemek, çevirmek, abluka etmek, ablukaya almak, ihata etmek, muhasara etmek: "Denize bakan yönü ile yan sınırlarını rüzgârı kesen sık kargılıklar kuşatıyordu."- N. Cumalı.
2 . Çevrelemek, çokça bulunmak.
3 . Kaplamak: "Fabrika dumanları bütün şehri kuşattı."- .
4 . Bele sarılıp bağlanan şeyleri başkasının beline bağlamak.

B E E E E K L M M R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çemberlemek,

10 Harfli Kelimeler

Çemberleme,

9 Harfli Kelimeler

Berelemek, Kemerleme, Kemreleme,

8 Harfli Kelimeler

Belermek, Bereleme, Çekeleme, Çekememe, Çemremek, Ebelemek, Emekleme, Keçeleme, Kremleme,

7 Harfli Kelimeler

Bekleme, Belemek, Belerme, Çemreme, Ebeleme, Emlemek, Melemek,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Çelmek, Çember, Çemrek, Ekleme, Elemek, Emleme, Kebere, Keleme, Kemere, Meleke, Meleme,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Çekel, Çekem, Çeker, Çekme, Çelek, Çelme, Eklem, Ekler, Elçek, Eleme, Elmek, Emmeç, Emmek, Erkeç, Ermek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Leçek, Melek, Merek, Reçel, Remel,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Berk, Ekme, Elek, Elem, Emeç, Emek, Emel, Emme, Erek, Erke, Erme, Kebe, Keçe, Kele, Keme, Kere, Krem, Leçe, Leke, Meke, Meme, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bre, Çek, Ebe, Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Leb, Meç,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, El, Em, Er, Ke, Le, Me, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.