ÇELİMSİZ (TDK)

Güçsüz, zayıf, nahif: "Pek çelimsiz olduğu için oruç tutamıyor."- B. Felek.

Çelimsiz kelimesi baş harfi Ç son harfi Z olan bir kelime. Başında Ç sonunda Z olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z . Başı Ç sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇELİMSİZ Nedir?

Güçsüz, zayıf, nahif: "Pek çelimsiz olduğu için oruç tutamıyor."- B. Felek.

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

GÜÇSÜZ Nedir?

Gücü olmayan, âciz.

NAHİF Nedir?

Zayıf, cılız, çelimsiz: "Elleri çok ince, lades kemiklerinden yapılmış gibi nahif parmaklar..."- P. Safa.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ORUÇ Nedir?


1 . Tanrı'ya ibadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden belli bir süre veya biçimlerde kendini alıkoyma: "Eh, biz her vakit duamızı, orucumuzu eksik etmeyiz, çok şükür!"- N. Cumalı.
2 . mecaz Çok sevilen veya istenen şeylerden uzak durma.

TUTAM Nedir?

Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan: "Öksüzün cebindeki son tutam tütünü sardılar, sıra ile üçer nefes çektiler."- R. H. Karay.

ZAYIF Nedir?


1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.
2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .
3 . mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: "Zayıf bir yapı."- .
4 . mecaz Önemli, güvenilir olmayan: "Zayıf bir bilgi."- .
5 . mecaz Çok az: "Zayıf bir ihtimal."- .
6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .
7 . isim Başarısızlığı gösteren not.
8 . mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: "Zayıf bir öğretmen."- .
9 . mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

E L M S Z Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çelimsiz,

7 Harfli Kelimeler

Çizilme, Çizmeli,

6 Harfli Kelimeler

Çilsiz, İçilme, Milsiz,

5 Harfli Kelimeler

Çelim, Çizim, Çizme, Elçim, İçlem, İçsel, İçsiz, İmleç, İslim, İzlem, Lemis, Miçel, Milis, Misel, Misil, Seçim, Selim, Semiz, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Çile, Çise, Çizi, Elçi, Elim, Esim, İçel, İçim, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlim, İlme, İsim, İsli, Lime, Lise, Seçi, Sezi, Sili, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çis, İle, Lim, Meç, Mil, Mis, Sel, Sem, Sim, Siz, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Es, İç, İl, İm, İs, İz, Le, Me, Mi, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.