ÇELİKKALEM (TDK)

Güney Yarıküresinde bulunan bir takımyıldız.

Çelikkalem kelimesi baş harfi Ç son harfi M olan bir kelime. Başında Ç sonunda M olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M . Başı Ç sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜNEY Nedir?


1 . Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı: "Konya, Ankara'nın güneyindedir."- .
2 . Güneş gören yer.
3 . Lodos.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAKIMYILDIZ Nedir?

Gök küresinin ayrıldığı seksen sekiz parselden her biri.

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

YARIK Nedir?


1 . Yarılarak açılmış yer, geniş çatlak.
2 . İnce bir çizgi durumunda açılmış yara: "Kendini göstermek için terliklerini yarık topuklu tabanlarında şaplata şaplata geçmişti."- H. Taner.
3 . mecaz Anlaşmazlık, bölünme: "Şimdiden birtakım yarıklar açan siyasi rekabetten başka ne mana verilebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . fizik Küçük bir ışık demeti elde etmek için ışık kaynağının önüne konulan, saydam olmayan bir düzlem üzerine açılmış, dikdörtgen biçiminde küçük delik.
5 . tıp (***) Çatlak.
6 . sıfat Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş.

YARIKÜRE Nedir?

Yer ya da gökküresinin ekvatorla bölünmüş iki yarısından her biri.

A E E K K L L M Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Amelelik, Çekilmek, Çekmelik, Kalemlik, Killemek, Klikleme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekmeli, Çilemek, Ekilmek, Eklemli, Ekmekçi, Elçekli, Eleklik, Killeme, Leçelik, Melaike,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Çameli, Çekmek, Çelmek, Çelmik, Çileme, Ekilme, Elekçi, Elemli, Emekçi, Emekli, Keçeli, Kelime, Kellik, Kemlik, Lekeli, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alkil, Allem, Amele, Çekek, Çekel, Çekem, Çekik, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çilek, Çimek, Eklem, Ekmek, Elçek, Elçim, Ellik, Elmek, Email, Emlak, Emlik, İçlem, İçmek, İkame, İkmal, İlkel, İlmek, İmale, İmleç, İmlek, Kaime, Kalem, Kamil, Kekeç, Kelam, Kelek,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akçe, Akik, Akil, Akim, Akli, Alem, Alil, Alim, Amel, Amil, Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Elma, Emeç, Emek, Emel, Emik, İçel, İçme, İlaç, İlam, İlçe, İlke, İlla, İlle, İlme, İmal, İmla, Kail, Kaim,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Çak, Çal, Çam, Çek, Çil, Çim, Eke, Ela, Elk, İka, İla, İle, İlk, İma, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kek, Kel, Kem, Kik, Kil, Kim, Lak, Lal, Lam, Lim, Maç, Mai, Mal, Meç, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, Çe, Ek, El, Em, İç, İl, İm, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.