ÇELİŞKİLİ (TDK)

Çelişme durumunda olan, çelişken, çelişmeli, çelişik, çatışık, mütenakız.

Çelişkili kelimesi baş harfi Ç son harfi İ olan bir kelime. Başında Ç sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi K , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı Ç sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇATI Nedir?


1 . Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü: "Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü.
3 . Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer.
4 . İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu.
5 . mecaz Barınılan, sığınılan yer.
6 . mecaz Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik.
7 . dil bilgisi Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi.
8 . edebiyat Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu: "Halit Ziya Uşaklıgil'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki sağlam çatıyı onunkilerde bulamazdınız."- H. Taner.
9 . mimarlık Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı.

ÇATIŞIK Nedir?

Çelişkili: "Bu soru üzerine bir sürü çatışık düşünceler ileri sürüldü."- .

ÇELİŞİK Nedir?

Çelişkili: "Çelişik bir söz."- .

ÇELİŞKEN Nedir?

Çelişkili.

ÇELİŞME Nedir?


1 . Çelişmek durumu, tenakuz: "Fikirlerindeki çelişmeyi belirtip adamı kıskıvrak bir kapana sıkıştırır."- H. Taner.
2 . mantık Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu.

ÇELİŞMELİ Nedir?

Çelişkili.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MÜTENAKIZ Nedir?

Çelişkili.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E K L L Ç İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çelişkili,

7 Harfli Kelimeler

Çekiliş, Çekişli, Çelikli, Çelişik, Çelişki, Çilekli, Elçilik, İçlilik, İşçilik, İşkilli, Şekilli,

6 Harfli Kelimeler

Çileli, Ekşili, İçelli, İçiliş, İçkili, İlikçi, İlikli, İlişik, İlişki, Leşçil, Şiilik, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Çekiş, Çelik, Çilek, Çilli, Çişik, Ekili, Ellik, Eşlik, İçlik, İkili, İlkel, İşkil, İşlek, İşlik, Kelli, Killi, Klişe, Şekil,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Ekli, Ekşi, Elçi, Elik, Elli, Eşik, Eşli, İçel, İçiş, İçki, İçli, İlçe, İliç, İlik, İlke, İlle, İşçi, İşli, Keçi, Kile, Kişi, Şike, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çiş, Elk, İki, İle, İlk, Kel, Keş, Kil, Leş, Şek, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Eş, İç, İl, İş, Ke, Ki, Le, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.