ÇEKMEZ (TDK)


1 - Taşımaz, kaldırmaz.
2 - Yıkandığında ya da bir mekanik işlemden geçirildiğinde boyut değiştirmeyen.

Çekmez kelimesi baş harfi Ç son harfi Z olan bir kelime. Başında Ç sonunda Z olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi Z . Başı Ç sonu Z olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYUT Nedir?


1 - Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı.
2 - Nitelik, genişlik, kapsam.
3 - Durum.
4 - Doğruların, yüzeylerin ya da cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan, uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, °buut.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞTİRME Nedir?

Değiştirmek işi, tebdil, tahrif: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun"- N. Cumalı.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

KALDIRMA Nedir?

Kaldırmak işi.

MEKANİK Nedir?


1 . Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.
2 . sıfat Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.
3 . sıfat Makine ile yapılan.
4 . sıfat, mecaz Düşünmeden yapılan.

TAŞIM Nedir?

Kaynama sırasında taşma: İki taşım kaynatmak.

TAŞIMA Nedir?

Taşımak işi, transfer.

E E K M Z Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Çekem, Çekme, Ezmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Emeç, Emek, Ezme, Keçe, Keme, Meke, Meze,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Eke, Kem, Kez, Meç, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Em, Ke, Me, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.