ÇEKMEKAT (TDK)

Yapılarda dört yanı teras olarak bırakılan en üst kat.

Çekmekat kelimesi baş harfi Ç son harfi T olan bir kelime. Başında Ç sonunda T olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi T . Başı Ç sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

TERAS Nedir?


1 . Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça: "Ayrıca denize bakan bir de büyük terası vardı."- Ç. Altan.
2 . Damın, genellikle çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, tahtaboş.
3 . coğrafya Seki.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A E E K K M T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çekmek,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekem, Çekme, Ekmek, Etmek, Kamet, Kekeç, Maket, Takke, Tekke, Tekme, Temek,

4 Harfli Kelimeler

Akçe, Çete, Ekme, Emeç, Emek, Emet, Etek, Etme, Kame, Keçe, Keka, Keke, Keme, Kete, Meke, Meta, Teke, Tema,

3 Harfli Kelimeler

Ate, Çak, Çam, Çat, Çek, Eke, Kaç, Kak, Kam, Kat, Kek, Kem, Ket, Maç, Mat, Meç, Met, Taç, Tak, Tam, Tek, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, At, Çe, Ek, Em, Et, Ke, Me, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.