ÇEKİRDEKBİREŞİMİ (TDK)

Evrenin maddesini oluşturan kimyasal elementlerin ortaya çıkış süreçlerinin tümü, °nükleosentez.

Çekirdekbireşimi kelimesi baş harfi Ç son harfi İ olan bir kelime. Başında Ç sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi B , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi E , onüçüncü harfi Ş , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi M , Başı Ç sonu İ olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKIŞ Nedir?


1 . Çıkma işi: "Çiğ patatesle patlıcanı düşününüz, sıcak külden çıkışına bakınız, ne leziz yemektir."- R. H. Karay.
2 . Bir yerden çıkmak için kullanılan yer.
3 . Yokuş.
4 . Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması.
5 . Mezuniyet, okul bitirme.
6 . Çıkış belgesi.
7 . mecaz Beklenilmeyen bir sırada yapılan sert konuşma.
8 . askerlik Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti.
9 . askerlik Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı.
10 . spor Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar.

ELEM Nedir?

Acı, üzüntü, dert, keder: "... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEME Nedir?


1 . Elemek işi, eliminasyon.
2 . spor Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

ELEMENT Nedir?

Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde: "Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."- .

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

EVREN Nedir?


1 . Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.
2 . Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum."- R. H. Karay.
3 . halk ağzında Büyük yılan.
4 . mecaz Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı."- A. İlhan.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAY Nedir?


1 . Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).
2 . Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

SÜREÇ Nedir?

Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses: "Kitaba aldığım bu yazılar, gerçekte siyasal kavgamın gelişme sürecinde önemli bir tavır takınmayı vurgulamaktadır."- A. İlhan.

B D E E E K K M R R Ç İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Birikişmek,

9 Harfli Kelimeler

Birikişme,

8 Harfli Kelimeler

Berkimek, Birikmek, Çekirdek, Çekişmek, Çemkiriş, Derişmek, Direşmek, Erdirmek, Kemirdek,

7 Harfli Kelimeler

Bedirik, Berkime, Beşikçi, Bireşim, Birikim, Birikiş, Birikme, Çekberi, Çekerek, Çekişme, Derişik, Derişme, Dikişçi, Direkçi, Diremek, Direşme, Dişemek, Ekmekçi, Ekşimek, Ekşimik, Emirber, Erdirme, Erişmek, Erkekçe, İbrikçi, İbrişim, İçermek, İçirmek, İşkembe, Kemiriş, Kirişçi, Kişmiri, Şebekçi, Şekerim, Şimdiki,

6 Harfli Kelimeler

Beriki, Beşiri, Biçmek, Çekmek, Çember, Çemrek, Çerkeş, Çermik, Çimdik, Demiri, Demkeş, Dereke, Dermek, Deşmek, Dikmek, Direme, Dişçik, Dişeme, Ekşime, Emekçi, Erimek, Erişim, Erişme, Eşekçe, Eşekçi, İçerik, İçerme, İçirik, İçiriş, İçirme, İkişer, İrkmek, İşemek, Kebere, Kekeme, Kemere, Kerime, Keşide, Reiber, Şebeke,

5 Harfli Kelimeler

Bedii, Bedik, Bedir, Bekçi, Bekri, Berri, Beşer, Beşik, Beşme, Biçem, Biçim, Biçiş, Biçki, Biçme, Bikir, Birer, Birim, Bişek, Çedik, Çekek, Çekem, Çeker, Çekik, Çekim, Çekiş, Çekme, Çemiş, Çeşme, Çimek, Çiriş, Çişik, Demeç, Demek, Demir, Derbi, Derik, Derme, Deşik, Deşme, Dibek,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Beri, Berk, Bide, Biri, Bişi, Breş, Briç, Brik, Çeki, Çeri, Debi, Deme, Derç, Dere, Deri, Derk, Dimi, Diri, Dişi, Dreç, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekme, Ekşi, Emeç, Emek, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Erim, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Beş, Bir, Bre, Çek, Çim, Çir, Çiş, Dek, Dem, Dik, Diş, Ebe, Ede, Edi, Eke, Erk, İde, İki, İri, Kek, Kem, Ker, Keş, Kik, Kim, Kir, Meç, Mir, Şeb, Şek, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, De, Ek, Em, Er, Eş, İç, İm, İş, Ke, Ki, Me, Mi, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.