ÇEKİNİLMEK (TDK)

Çekinme işine konu olmak: "Gerçekten hakir ve gülünç görünmekle benim için çekinilecek bir şey kalmıyormuş gibi çehremin uykuda alabileceği çirkin ve aptal şekillerden ürkerim."- R. N. Güntekin.

Çekinilmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

APTAL Nedir?


1 . Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü: "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra.

ÇEHRE Nedir?


1 - Yüz, °sima, °didar.
2 - Görünüş.
3 - Somurtkanlık.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇİRKİN Nedir?


1 . Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı: "Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi."- H. R. Gürpınar.
2 . Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz): "Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim."- Ö. Seyfettin.
3 . Karanlık, dalavereli, şüpheli: "Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş."- M. Ş. Esendal.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNME Nedir?

Görünmek işi: "Sabaha karşı Sevgi odaya girdiğinde gelişini duydu ama uyur gibi görünmeyi doğru buldu."- N. Cumalı.

GÖRÜNMEK Nedir?


1 . Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek: "Kapıda Eda Hanım göründü ve ona hatır sordu."- P. Safa.
2 . İzlenim uyandırmak: "Üzgün ve yorgun görünüyordu."- H. Taner.
3 . Benzemek, görünüşünde olmak.
4 . mecaz Azarlamak: "Çocuk pek azdı, biraz görünüver."- .
5 . mecaz Gözdağı vermek.

GÜLÜNÇ Nedir?

Güldürücü, tuhaf, komik: "Yüksek sesle doğruluktan bahsetmeye kalkmak gülünç bir şey olurdu."- R. N. Güntekin.

HAKİR Nedir?

Aşağı görülen, değersiz, hor.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

ŞEKİL Nedir?


1 - Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim.
2 - Bir konuyu açıklamaya yarayan resim.
3 - Davranış biçimi, tutum, yol, °tarz.
4 - Bir kavramın, düşüncenin. olayın ya da eylemin değişik oluş biçimi.
5 - Toplumsal bir bütünün örgütleniş biçimi.
6 - Olma biçimi, durum, °hal.
7 - Kimi matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim.
8 - Anlatım biçimi.
9 - Biçim5.

UYKU Nedir?


1 . Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu: "Rahat bir uyku uyumuştum."- S. F. Abasıyanık.
2 . mecaz Çevrede olup bitenin farkında olmama, gaflet, aymazlık.
3 . mecaz Doğada görülen sükûnet durumu: "Kış süresince uykuda olan ağaçlar, baharla birlikte uyandı."- .

E E K K L M N Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çekinilmek,

9 Harfli Kelimeler

Çekinilme, Emekçilik, İkilenmek,

8 Harfli Kelimeler

Çekilmek, Çekinmek, Çekmelik, Çimenlik, İçlenmek, İkilemek, İkilenme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekimli, Çekinik, Çekinme, Çekmeli, Çemenli, Çenekli, Çilemek, Çimenli, Ekilmek, Ekinlik, Ekmekçi, Elimine, İçilmek, İçlenme, İkileme, İlenmek, İneklik, İnilmek, İnlemek, Keçilik, Kemikli,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeneli, Çileme, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, İçilme, İkilem, İlenme, İlinek, İnekçi, İnilme, İnleme, İnmeli, Keçeli, Kelime, Kemlik, Kimlik, Klikçi, Klinik, Melike, Mineli,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekem, Çekik, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çenek, Çilek, Çimek, Çimen, Çinli, Ekili, Eklem, Ekmek, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, Enlem, İçkin, İçlem, İçlik, İçmek, İklim, İlenç, İlkin, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İnmek, Kekeç, Kelek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çile, Çine, Çini, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, İçel, İçim, İçin, İçki, İçli, İçme, İken, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İneç, İnek, İnik,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Eke, Elk, İki, İle, İlk, İnç, İni, Kek, Kel, Kem, Kik, Kil, Kim, Kin, Lim, Meç, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.