ÇEKİNGENCE (TDK)


1 . Çekingene yakışır.
2 . zarf (çekinge'nce) Çekingene yakışır biçimde, ürkekçe.

Çekingence kelimesi baş harfi Ç son harfi E olan bir kelime. Başında Ç sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi E . Başı Ç sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİNGEN Nedir?

Her şeyden çekinen, ürkek, tutuk (kimse), muhteriz: "Korkak mı diyeyim, çekingen mi diyeyim, bir tuhaf olmuşlar."- S. F. Abasıyanık.

ÜRKEK Nedir?


1 . Çok ürken, korkuya çabuk kapılan.
2 . Çekingen: "Kız, benzi uçmuş, yarı ürkek, yarı yalvarışlı gülümsüyordu ona."- T. Buğra.

ÜRKEKÇE Nedir?


1 . Ürkek.
2 . zarf (ürke'kçe) Ürkek bir biçimde: "Önce ürkekçe sokuldular yanımıza, sonra gençlerin bunalımlarını anlattılar."- T. Uyar.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

C E E E G K N N Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çekingence,

9 Harfli Kelimeler

Çingenece,

8 Harfli Kelimeler

Çekingen,

7 Harfli Kelimeler

Çekince, Çingene, Geçenek,

6 Harfli Kelimeler

Cenkçi, Çingen, Geceki, Geçkin, İçecek, Keçeci,

5 Harfli Kelimeler

Cenin, Çecik, Çenek, Çengi, Çince, Engin, Geçek, Geçen,

4 Harfli Kelimeler

Cenk, Çeki, Çene, Çenk, Çine, Ekin, Enek, Enik, Gece, Geçe, Genç, Gene, Gine, İken, İnce, İneç, İnek, Keçe, Keçi, Kene, Nece, Neci, Nene, Nice, Nine,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Çek, Ece, Ege, Eke, Geç, Gen, İnç, Kin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, En, Ge, İç, İn, Ke, Ki, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.