ÇEKİMSİZLİK (TDK)

Çekimsiz olma durumu.

Çekimsizlik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİMSİZ Nedir?

Çekimi olmayan.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

E K K L M S Z Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çekimsizlik,

9 Harfli Kelimeler

İkilemsiz,

8 Harfli Kelimeler

Çekimsiz, Çeliksiz, Çelimsiz, Çizilmek, İlmiksiz, Kemiksiz, Kesimlik, Kesmikli, Seçimlik, Sekizlik, Semizlik,

7 Harfli Kelimeler

Çekimli, Çeliksi, Çileksi, Çizikli, Çizilme, Çizmeli, Eksikli, Emzikli, Eskilik, Eziklik, İçilmek, İçimlik, İçkisiz, İliksiz, İsimlik, Keçilik, Kemikli, Kemiksi, Kesikli, Sekilik, Sekizli, Silkmek,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Çilsiz, Çizili, Çizmek, İçilme, İçimli, İçkili, İkilem, İkilik, İkizli, İlikçi, İliksi, İsilik, İsimli, Kemlik, Kesmik, Kilise, Kimisi, Kimlik, Klikçi, Milsiz, Sekili, Sikmek, Silkme, Silmek,

5 Harfli Kelimeler

Çekik, Çekim, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Çizik, Çizim, Çizme, Ekili, Eksik, Eksiz, Elçim, Emlik, Emzik, Eskil, Eskiz, İçlem, İçlik, İçmek, İçsel, İçsiz, İkili, İklim, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İslim, İzlek, İzlem, Kelik, Kemik, Kesik, Kesim, Keski, Kilim, Kilis, Kiliz,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Çise, Çizi, Ekim, Ekli, Eksi, Elçi, Elik, Elim, Emik, Esik, Esim, Eski, Ezik, İçel, İçim, İçki, İçli, İçme, İkiz, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İsim, İsli, Keçi, Kile, Kils, Kimi, Klik, Lime, Lise, Misk, Seçi, Seki, Sezi,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çis, Elk, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kes, Kez, Kik, Kil, Kim, Lim, Meç, Mil, Mis, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Siz, Ski, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Es, İç, İl, İm, İs, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.