ÇEKİDÜZEN (TDK)


1 . Düzenli olma durumu.
2 . Toplumca kabul gören ölçü: "Onun her yazdığı iyi olmayabilir, kendini bırakıp çekidüzen gözetmeden karmakarışık yazdığı da oluyor."- N. Ataç.

Çekidüzen kelimesi baş harfi Ç son harfi N olan bir kelime. Başında Ç sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi D , altıncı harfi Ü , yedinci harfi Z , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N . Başı Ç sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATAÇ Nedir?

Atalardan gelen, ata ile ilgili olan.

ÇEKİDÜZEN Nedir?


1 . Düzenli olma durumu.
2 . Toplumca kabul gören ölçü: "Onun her yazdığı iyi olmayabilir, kendini bırakıp çekidüzen gözetmeden karmakarışık yazdığı da oluyor."- N. Ataç.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜZENLİ Nedir?


1 . Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam: "Hele, düzenli giyim diye bir dertleri hiç yoktur."- S. Ayverdi.
2 . Sistemli, nizamlı, metodik.

GÖREN Nedir?

Görmek eylemini yapan.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

GÖZETME Nedir?

Gözetmek işi: "Yeryüzünde bir başına değilsiniz, başkalarının zevkini, hatırını da gözetmeniz gerekir."- N. Ataç.

KABUL Nedir?


1 - Bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma.
2 - (Konukları ya da işi olanları) Yanına sokma, katına alma: Meclis başkanı yönetim kurulu üyelerini kabul etti .
3 - Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
4 - Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
5 - Bir yere alınma.

KARMAKARIŞIK Nedir?


1 . Dağınık, düzensiz, çok karışık: "Taranmamış, karmakarışık kumral saçları, kocaman bir ağzı, fevkalade muntazam ve güzel dişleri vardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . mecaz Huzursuz, kararsız, karmaşık: "Başımın içinde bir sis ve hep ona bağlı karmakarışık hayaller var."- P. Safa.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

D E E K N Z Ç Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çekidüzen,

7 Harfli Kelimeler

Düzenek,

6 Harfli Kelimeler

Denkçi, Düzine,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çenek, Denek, Deniz, Dikçe, Dikeç, Diken, Dinek, Dizek, Düzeç, Düzen, Edinç, Ezinç, Ezine, Kendi, Künde, Zinde,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çine, Deni, Denk, Dinç, Dine, Dink, Dize, Düze, Edik, Ekin, Enek, Enez, Enik, Ezik, İken, İneç, İnek, Keçe, Keçi, Kedi, Kene, Ünik, Zeki,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çük, Dek, Dik, Din, Diz, Dük, Dün, Düz, Ede, Edi, Eke, Ekü, İde, İnç, Kez, Kin, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, En, İç, İn, İz, Ke, Ki, Ne, Nü, Üç, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.