ÇEKİŞMELİ (TDK)


1 . Çekişmeye yol açan.
2 . zarf Sert, çetin, zorlu bir biçimde: "Maç çok çekişmeli geçti."- .

Çekişmeli kelimesi baş harfi Ç son harfi İ olan bir kelime. Başında Ç sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı Ç sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇAN Nedir?

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİŞME Nedir?

Çekişmek işi: "Bütün çekişmelerin dışında kalmayı da becermiştir."- H. Taner.

ÇEKİŞMELİ Nedir?


1 . Çekişmeye yol açan.
2 . zarf Sert, çetin, zorlu bir biçimde: "Maç çok çekişmeli geçti."- .

ÇETİN Nedir?

Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, zor, müşkül: "Bu karar aileyi bozup dağıtacak şiddetli, çetin bir karar olabilir mi?"- M. Ş. Esendal.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

ZORLU Nedir?


1 . Güçlü, kuvvetli, şiddetli: "Zorlu bir yağmur."- .
2 . Tuttuğunu koparan, baskı yapabilecek ölçüde güçlü (kimse): "Ne zorlu bir amir olduğunu daha ilk gününden belli etti."- H. Taner.
3 . Zor, güç yapılan: "Millî Mücadelenin bazı zorlu safhalarında onun âdeta, işlere seyirci kalır gibi bir kayıtsız, ilgisiz duruşu olurdu ki..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Zorbalık yapan.

E E K L M Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çekişilme, Çekişmeli,

8 Harfli Kelimeler

Çelişmek, Çemişlik, İkileşme,

7 Harfli Kelimeler

Çekiliş, Çekilme, Çekimli, Çekişli, Çekişme, Çekmeli, Çelişik, Çelişki, Çelişme, Çilekeş, Çilemek, Eşilmek, İçilmek, İkileme, İlişmek, İşlemek, Meşelik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çileme, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Elekçi, Emekçi, Emekli, Eşekçi, Eşilme, İçilme, İkilem, İlişme, İşemek, İşleme, Keçeli, Kelime, Melike, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çemiş, Çeşme, Çilek, Çimek, Çişik, Ekili, Eklem, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İçlem, İçlik, İçmek, İklim, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kelem, Keleş,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İçel, İçim, İçiş, İçki, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İşçi, İşli, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kile, Kimi,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çiş, Eke, Elk, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Leş, Lim, Meç, Mil, Şek, Şem, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Eş, İç, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.