ÇEŞNİCİLİK (TDK)

Çeşnicinin işi.

Çeşnicilik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEŞNİ Nedir?


1 . Yiyeceğin ve içeceğin tadı, tadımlık: "Çeşni olsun diye..."- .
2 . mecaz Özellik: "Böyle samimi konuşmalarda sözlerimden hiç eksik etmediğim latife çeşnisini temin için 'burada kalmak için hatta üste biraz para da vermeye razıyım' diye ilave edecektim."- R. N. Güntekin.

ÇEŞNİCİ Nedir?


1 . Saraylarda ve büyük konaklarda yemek ve sofra işlerini yöneten kimse.
2 . Sikkelerin ayarını düzenleyen kimse.
3 . Tütün veya içkilerin tat ve niteliğini belirleyen kimse.

C E K L N Ç İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çeşnicilik,

8 Harfli Kelimeler

Çeşnilik,

7 Harfli Kelimeler

Çekiliş, Çekiniş, Çekişli, Çelişik, Çelişki, Çeşnici, Çeşnili, Eşkinci, Eşkinli, İçleniş, İkincil, İlişken, İlişkin, İncelik, İnceliş, İşçilik, Klişeci, Nicelik, Şekilci,

6 Harfli Kelimeler

Cenkçi, Çekici, Çileci, Çinici, Çinili, Ekinci, Ekşili, İçiliş, İçkici, İçkili, İkinci, İleniş, İlikçi, İlinek, İlişik, İlişki, İlkeci, İnekçi, İnişli, İşkine, Şenlik, Şiilik, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Çecik, Çekiş, Çelik, Çeşni, Çilek, Çince, Çinli, Çişik, Ekici, Ekili, Elcik, Eşkin, Eşlik, İçici, İçkin, İçlik, İkici, İkili, İlenç, İlkin, İncik, İncil, İşkil, İşlek, İşlik, Kinci, Kiniş, Kinli, Klişe, Liken, Nicel, Nikel, Şekil, Şilin, Şinik,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Çeki, Çenk, Çile, Çine, Çini, Ekin, Ekli, Ekşi, Elci, Elçi, Elik, Enik, Enli, Eşik, Eşli, İçel, İçin, İçiş, İçki, İçli, İken, İlçe, İliç, İlik, İlke, İnce, İnci, İneç, İnek, İnik, İniş, İşçi, İşli, Keçi, Kile, Kişi, Lice, Linç,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Çek, Çil, Çiş, Elk, İki, İle, İlk, İnç, İni, Kel, Keş, Kil, Kin, Leş, Niş, Şek, Şen, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, El, En, Eş, İç, İl, İn, İş, Ke, Ki, Le, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.