ÇEŞİTLİLİK (TDK)

Çeşidi çok olma durumu, yelpaze, tenevvü, spektrum: "Onun gülüşünü ve gülüşlerindeki mana çeşitliliğini bilmesi gereken ve bildiğini sandığı üç beş kişiden biri."- T. Buğra.

Çeşitlilik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLME Nedir?


1 . Bilmek işi.
2 . felsefe Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.
3 . felsefe Bilgi edinmenin gaye ve sonucu.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GÜLÜŞ Nedir?

Gülme işi: "Kalleşliğin binbir çeşidi apaçık görünüyordu bu gülüşte."- N. Ataç.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

MANA Nedir?

Anlam: "Ne halk buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek."- Yunus Emre.

SPEKTRUM Nedir?

Çeşitlilik: "Onlar nedense spektrumlarını fazlaca geniş tutmada bir sakınca görmüyorlar."- T. Uyar.

TENEVVÜ Nedir?

Çeşitlenme, çeşitlilik.

YELPAZE Nedir?


1 . Sallandığında küçük bir hava akımı yapan ve özellikle yüzü serinletmeye yarayan, küçük, katlanabilir, taşınabilir araç: "Sarayında olduğu gibi başının üzerinde uzun saplı yelpazelerin serinletici nazik havasını istermiş."- R. H. Karay.
2 . sıfat Bu biçimde olan: "Yelpaze merdiven."- .
3 . mecaz Çeşitlilik.

E K L L T Ç İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çeşitlilik,

9 Harfli Kelimeler

Çelişkili, Eşitçilik,

8 Harfli Kelimeler

Çeltikli, İkitelli, İletiliş,

7 Harfli Kelimeler

Çekiliş, Çekişli, Çelikli, Çelişik, Çelişki, Çeşitli, Çilekli, Elçilik, Elitlik, Eltilik, Eşitlik, İçlilik, İşçilik, İşkilli, Kilitli, Şekilli,

6 Harfli Kelimeler

Çeltik, Çileli, Çitili, Ekşili, Eşitçi, Etkili, İçelli, İçiliş, İçkili, İletiş, İletki, İlikçi, İlikli, İlişik, İlişki, İtiliş, Leşçil, Şiilik, Şikeli, Teşkil,

5 Harfli Kelimeler

Çekiş, Çelik, Çeşit, Çilek, Çilli, Çişik, Ekili, Ellik, Eşlik, Etçik, Etçil, Etlik, İçlik, İkili, İleti, İlkel, İllet, İşkil, İşlek, İşlik, İtlik, Kelli, Kilit, Killi, Kitle, Klişe, Likit, Şekil, Şilte, Tekçi, Tekil, Tekli, Telli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Çiti, Ekli, Ekşi, Ekti, Elçi, Elik, Elit, Elli, Elti, Eşik, Eşit, Eşli, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçiş, İçit, İçki, İçli, İlçe, İliç, İlik, İlke, İlle, İşçi, İşli, İşte, İtçe, İtiş, İtki, Keçi, Kile, Kişi, Liet, Şike,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çiş, Çit, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Keş, Ket, Kil, Kit, Leş, Şek, Şet, Şii, Tek, Tel, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Eş, Et, İç, İl, İş, İt, Ke, Ki, Le, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.