ÇEŞİTLENDİRMEK (TDK)

Çeşitlerini artırmak.

Çeşitlendirmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

ARTIRMA Nedir?


1 . Artırmak işi: "Para artırmaya önem veriyor."- .
2 . Açık artırma.

ARTIRMAK Nedir?


1 . Artmasını sağlamak, çoğaltmak.
2 . Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek.
3 . Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek.
4 . mecaz Herhangi bir davranışta ileri gitmek: "Sen edepsizliği adamakıllı artırdın."- .

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

D E E E K L M N R T Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Çeşitlendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Çeşitlendirme, Dinçleştirmek,

12 Harfli Kelimeler

Denkleştirme, Dinçleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Çeşitlenmek, Çetinleşmek, Çirişlenmek, Çirkinleşme, Derinleşmek, Derinletmek, Dikleştirme, İçlendirmek, Neşredilmek,

10 Harfli Kelimeler

Çekiştirme, Çektirilme, Çentikleme, Çeşitlemek, Çeşitlenme, Çeşnilemek, Çetinleşme, Çirişlemek, Çirişlenme, Çitilenmek, Demetleniş, Denetçilik, Denetilmek, Derinleşme, Derinletme, Dertlenmek, Dertleşmek, Dikenleşme, Dinçleşmek, Direnilmek, Direnlemek, Dirileşmek, Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, İçlendirme, Kederleniş, Kireçlenme, Kireçleşme, Neşredilme, Şeritlemek, Teneşirlik, Tirildemek,

9 Harfli Kelimeler

Çekinilme, Çekişilme, Çekişmeli, Çeldirmek, Çenilemek, Çentilmek, Çeşitleme, Çeşnileme, Çirişleme, Çitilemek, Çitilenme, Delirtmek, Denetilme, Denetimli, Denkleşme, Denşirmek, Derlenmek, Derletmek, Dertleniş, Dertlenme, Dertleşme, Dinçleşme, Dinletmek, Direnilme, Direnleme, Dirileşme, Diriltmek, Dişlenmek, Dişletmek, Edinilmek, Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Erinleşme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Erteleniş, Eşitlemek, Eşitlenme,

8 Harfli Kelimeler

Çektiriş, Çektirme, Çeldirme, Çelişken, Çelişmek, Çemişlik, Çemkiriş, Çenileme, Çentikli, Çentilme, Çeşnilik, Çetinlik, Çimenlik, Çimleniş, Çitileme, Çitilmek, Çitişmek, Çitlemek, Delinmek, Delirmek, Delirtme, Delişmen, Demetçik, Demleniş, Denetmek, Denilmek, Denkleme, Denşirme, Derilmek, Derinlik, Derişmek, Derlemek, Derleniş, Derlenme, Derletme, Dernekçi, Derneşik, Deşilmek, Dikeltme, Dikleniş,

7 Harfli Kelimeler

Çekiliş, Çekilme, Çekimli, Çekiniş, Çekinme, Çekinti, Çekişli, Çekişme, Çekişte, Çekmeli, Çektiri, Çelişik, Çelişki, Çelişme, Çemenli, Çenekli, Çenetli, Çentmek, Çeşitli, Çeşnili, Çilekeş, Çilemek, Çilenti, Çimenli, Çitilme, Çitişme, Çitleme, Delinme, Deliriş, Delirme, Demetçi, Demetli, Deminki, Demirli, Denemek, Denetçi, Denetim, Denetme, Denilme, Denklem,

6 Harfli Kelimeler

Çedene, Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çemrek, Çeneli, Çentik, Çentme, Çerkeş, Çermik, Çetele, Çileme, Çimdik, Çirkin, Çitmek, Çitmik, Delmek, Demiri, Demkeş, Demlik, Deneme, Denkçi, Denmek, Dereke, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dertli, Deşmek, Dikine, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dimnit, Dineri,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çemiş, Çenek, Çenet, Çeşit, Çeşme, Çeşni, Çetin, Çilek, Çimek, Çimen, Çinli, Çiriş, Çişik, Çiten, Çitme, Delik, Delme, Demeç, Demek, Demet, Demin, Demir, Demli, Denek, Denet, Denim, Denli,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çete, Çile, Çine, Çini, Çiti, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Derç, Dere, Deri, Derk, Dert, Dimi, Dinç, Dine, Dini, Dink, Diri, Dişi, Dreç, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elçi, Elde, Elek,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çiş, Çit, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diş, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Meç,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, İç, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.