ÇEŞİTKENAR (TDK)

Kenarlarından hiçbiri ötekine eşit olmayan (çokgen).

Çeşitkenar kelimesi baş harfi Ç son harfi R olan bir kelime. Başında Ç sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi K , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi R . Başı Ç sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EŞİT Nedir?


1 - Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki ya da daha çok şeyler), °müsavi.
2 - Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan.

HİÇBİRİ Nedir?

Bir teki, biri bile.

KENAR Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık.
2 . Bir şeyi çevreleyen çizgi.
3 . Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri: "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."- .
4 . Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal.
5 . Yan.
6 . matematik Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri: "Bir üçgenin kenarları."- .

ÖTEKİ Nedir?


1 - Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür.
2 - Sözü edilen ya da benzer iki nesneden önem ya da konum bakımından uzakta olan.

A E E K N R T Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çeşitkenar,

7 Harfli Kelimeler

Anketçi, Çekişte, Entrika, Eşkenar, Keratin, Renktaş, Teneşir,

6 Harfli Kelimeler

Arkeen, Aşiret, Ateşçi, Ateşin, Çentik, Çerkeş, Ekarte, Enişte, Entari, Erişte, Eriten, Eşekçi, İşaret, İtenek, Karine, Kentçi, Kenter, Kreten, Nektar, Neşter, Reçina, Reçine, Renkçi, Retina, Rintçe, Şakirt, Şerait, Şeriat, Şirket, Tanker, Terane, Terkin, Teşrik, Teşrin,

5 Harfli Kelimeler

Anket, Antik, Antre, Çaker, Çeker, Çekiş, Çenek, Çenet, Çeşit, Çeşni, Çetin, Çitar, Çiten, Ekran, Erika, Erinç, Erkan, Erkeç, Erken, Erkin, Eşkin, Etçik, Etken, Etkin, Etnik, İçrek, İçten, İnkar, İnşat, İntaç, İntak, İrşat, İşret, Kaniş, Karne, Karni, Katre, Kenar, Kenet, Kerte,

4 Harfli Kelimeler

Akçe, Akit, Akne, Arşe, Aşir, Ateş, Atik, Çare, Çark, Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çete, Çine, Çita, Ekin, Ekşi, Ekti, Enek, Enik, Enir, Erat, Erek, Eren, Erik, Erin, Eriş, Erke, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Etçi, Etek, Eten, Eter, Etik, Etki, İane,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ari, Ark, Arş, Art, Aşk, Ate, Ati, Çak, Çan, Çar, Çat, Çek, Çir, Çiş, Çit, Eke, Erk, Eti, İka, İnç, İta, Kaç, Kan, Kar, Kaş, Kat, Ker, Keş, Ket, Kin, Kir, Kit, Nar, Net, Niş, Ret, Şak,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, An, Ar, Aş, At, Çe, Ek, En, Er, Eş, Et, İç, İn, İş, İt, Ke, Ki, Ne, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.