ÇAYDANLIK (TDK)

Çay hazırlamak için kullanılan mutfak eşyası: "Aşağı indim, çaydanlık, bakır mangalın kenarında, küle gömülmüş, demleniyor."- Y. Z. Ortaç.

Çaydanlık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAYDANLIK Nedir?

Çay hazırlamak için kullanılan mutfak eşyası: "Aşağı indim, çaydanlık, bakır mangalın kenarında, küle gömülmüş, demleniyor."- Y. Z. Ortaç.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

GÖMÜ Nedir?

Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define.

HAZIRLAMAK Nedir?


1 . Bir şeyi kullanılacak, yararlanılacak duruma getirmek: "Bir çeyrek saat içinde bavullarımızı bile hazırlayamazdık."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . (nsz) Bir şeyi ortaya koymak, gerçekleştirmek: "Sözlük hazırlamak."- .
3 . Önceden düzenlemek.
4 . Önlem almak, sağlamak: "Kış için kömürü hazırladık."- .
5 . Sebep olmak, yol açmak: "İç bölünmeler felaketi hazırlar."- .
6 . (-i, -e) Birini herhangi bir şeyi yapabilecek veya bir şeyi yüklenebilecek duruma getirmek: "Çocuğu sınava hazırladık."- .
7 . (-i, -e) Alıştırmak: "Onu kötü habere hazırladık."- .
8 . kimya Bir maddeyi elde etmek.

İNDİ Nedir?

Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan: "Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir."- A. Gündüz.

KENAR Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık.
2 . Bir şeyi çevreleyen çizgi.
3 . Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri: "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."- .
4 . Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal.
5 . Yan.
6 . matematik Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri: "Bir üçgenin kenarları."- .

MANGA Nedir?


1 . On kişilik asker birliği: "Ormanın kıyısından dönen yoldan, neredeyse bir manga silahlı adam çıktı."- N. Cumalı.
2 . Savaş gemilerinde deniz erlerinin yattığı koğuş. manga (II) isim Japonca Japon çizgi romanı.

MANGAL Nedir?

Isınmaya, bir şey pişirmeye yarayan, sac, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık ayaklı ocak, korluk: "Masanın solunda küçük bir sac mangal yaz kış sürekli olarak yanardı."- S. Birsel.

MUTFAK Nedir?


1 . Yemek pişirilen yer, aş damı: "Lafı döndürdüm dolaştırdım, mutfağın sırrına getirdim."- Ö. Seyfettin.
2 . Yiyecekleri hazırlama sanatı: "Türk mutfağı."- .

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAÇ Nedir?

Sıfat-fiil.

A A D I K L N Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çaydanlık,

7 Harfli Kelimeler

Adaylık, Anaçlık, Ayakçın, Aylakçı, Aynalık, Dayaklı, Nalayık, Yakında, Yanaklı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Alaçık, Aldanç, Alıkça, Analık, Ayakçı, Ayaklı, Aynalı, Çaylak, Çaylık, Çınlak, Dalınç, Dalyan, Dayalı, Dayanç, Daylak, Kalçın, Kaynaç, Yakalı, Yalçın, Yalınç, Yandık, Yanlık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Adalı, Adına, Akçıl, Aklan, Alçak, Alkan, Alnaç, Alyan, Analı, Andaç, Andıç, Andık, Anlak, Anlık, Aydın, Aylak, Aylık, Çakal, Çakıl, Çakın, Çalak, Çalık, Çalkı, Çanak, Çandı, Çanlı, Çayan, Çaylı, Çıkan, Çıyan, Dalak, Dalan, Dalya, Dayak, Dılak, Kaçlı, Kadın, Kalan, Kalay,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açık, Açkı, Adak, Aday, Adıl, Adlı, Akaç, Akça, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alay, Alçı, Aldı, Alıç, Alık, Alın, Anaç, Anal, Anık, Anka, Ayak, Ayal, Ayan, Ayça, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Çakı, Çalı, Dana, Dank, Dayı, Kaça, Kaçı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ada, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Çak, Çal, Çan, Çay, Çın, Dal, Kaç, Kal, Kan, Kay, Kıç, Kıl, Kın, Lak, Lan, Nal, Yad, Yak, Yal, Yan, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, Al, An, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.