ÇAVUŞKUŞUGİLLER (TDK)

Örneği çavuşkuşu olan bir kuş familyası.

Çavuşkuşugiller kelimesi baş harfi Ç son harfi R olan bir kelime. Başında Ç sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi U , beşinci harfi Ş , altıncı harfi K , yedinci harfi U , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi G , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı Ç sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAVUŞKUŞU Nedir?

Çavuşkuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, °hüthüt (Upupa epops).

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A E G K L L R U U U V Ç İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Aşurelik, Çavuşluk, Gavurluk, Kavruluş,

7 Harfli Kelimeler

Çukurlu, Gerilla, Kavuruş, Kraliçe, Kurgulu, Kuruluş, Şivekar, Uçkurlu, Vurgulu, Vuruluş,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Alevli, Algler, Alivre, Çerviş, Çevrik, Çulluk, Galeri, Kalevi, Kalleş, Kareli, Kaşeli, Kevgir, Kulvar, Kurulu, Kuşevi, Kuşlar, Leşçil, Şakuli, Şergil, Şevkli, Şuurlu, Ululuk, Vargel, Verkaç,

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Alkil, Arşiv, Aşevi, Aşure, Çaker, Çavuş, Çekiş, Çelgi, Çelik, Çevik, Çevri, Çilek, Çukur, Çuşka, Çuval, Çuvaş, Ellik, Erika, Erkli, Erlik, Eşkal, Eşlik, Evlik, Evrak, Evrik, Gaile, Gavur, Geçiş, Gelir, Geliş, Gerçi, Geriş, Gevaş, Geviş, Gulaş, İçrek, İlave, İlgeç, İlkel,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aguş, Aile, Akçe, Akil, Akli, Akur, Alev, Alil, Arşe, Aşir, Avlu, Avuç, Çare, Çark, Çeki, Çeri, Çile, Çuka, Ekli, Ekşi, Elçi, Elik, Elli, Ergi, Erik, Eril, Eriş, Eşik, Eşli, Eviç, Evla, Evli, Gale, Gali, Gark, Geri, Gişe, Grek, Grev,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Alg, Ali, Ari, Ark, Arş, Aşk, Çak, Çal, Çar, Çav, Çek, Çil, Çir, Çiş, Çul, Ela, Elk, Erg, Erk, Evç, Gak, Gar, Geç, Gri, İka, İla, İle, İlk, Kaç, Kal, Kar, Kaş, Kav, Kel, Ker, Keş, Kil, Kir, Kul,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, Aş, Av, Çe, Ek, El, Er, Eş, Ev, Ge, İç, İl, İş, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Şe, Şu, Uç, Ur, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.