ÇATLAKLIK (TDK)


1 . Çatlak olma durumu.
2 . Çatlamış yer, çatlak: "Duvarda bir çatlaklık var."- .
3 . mecaz Delilik.

Çatlaklık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇATLAK Nedir?


1 . Ara, aralık: "İki denizci kara bulutlar çatlağından güneş ışığının güldüğünü sandılar."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . sıfat Çatlamış olan: "Çatlak bardak."- .
3 . sıfat, mecaz Deli.
4 . jeoloji Yer altındaki taş kütlelerinin basınç ve gerilim dolayısıyla yer değiştirmeden çatlayıp yarılması, diyaklaz: "Esmer toprağın yüzünü saran çatlaklar sanki yerin dibine kadar iniyordu ."- T. Buğra.
5 . tıp (***) Deri, mukoza, kemik veya herhangi bir organ üzerinde uzunluğuna olan açıklık, yarık, fissür.

ÇATLAKLIK Nedir?


1 . Çatlak olma durumu.
2 . Çatlamış yer, çatlak: "Duvarda bir çatlaklık var."- .
3 . mecaz Delilik.

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DELİL Nedir?


1 . İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare: "Milletlerin hürriyet için yaptıkları fedakârlıklardan canlı deliller gösteriyordu."- P. Safa.
2 . hukuk, mantık Kanıt: "Elde hiçbir delil olmadığı için serbest bırakıldı."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş (deli:li) Kılavuz, rehber.

DELİLİK Nedir?

Deli olma durumu veya delice davranış, cinnet: "Bir delilik, bir çılgınlık, bir hoppalıktır gidiyor."- P. Safa.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A A I K K L L T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çatlaklık,

8 Harfli Kelimeler

Alçaklık, Çatallık, Kalçalık, Kaltakçı, Laçkalık,

7 Harfli Kelimeler

Alçaltı, Ataklık, Çatallı, Kalçalı,

6 Harfli Kelimeler

Alaçık, Alıkça, Altlık, Atalık, Çalkak, Çatlak, Kaçlık, Kaltak, Laklak, Latalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Alçak, Allık, Altık, Altlı, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çatak, Çatal, Çatık, Çatkı, Çıkak, Çıtak, Itlak, Kaçak, Kaçık, Kaçlı, Kaçta, Kakaç, Kakıç, Kalak, Kalça, Kalıç, Kalık, Kalıt, Katık, Katkı, Katlı, Kıtal, Laçka, Lakçı, Taçlı, Takla, Talak,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Allı, Altı, Atak, Atçı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Çakı, Çalı, Çatı, Çıta, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala, Katı, Kıta, Laka, Lala, Lata, Taka, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ata, Çak, Çal, Çat, Çıt, Kaç, Kak, Kal, Kat, Kıç, Kıl, Kıt, Lak, Lal, Taç, Tak, Tal, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.