ÇATKIN (TDK)

Çatık: "Müftü bunu işitince çatkın bir çehre ile geldi."- R. N. Güntekin.

Çatkın kelimesi baş harfi Ç son harfi N olan bir kelime. Başında Ç sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi N . Başı Ç sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUNU Nedir?

"Bu" adılının belirtme durumu.

ÇATI Nedir?


1 . Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü: "Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü.
3 . Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer.
4 . İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu.
5 . mecaz Barınılan, sığınılan yer.
6 . mecaz Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik.
7 . dil bilgisi Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi.
8 . edebiyat Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu: "Halit Ziya Uşaklıgil'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki sağlam çatıyı onunkilerde bulamazdınız."- H. Taner.
9 . mimarlık Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı.

ÇATIK Nedir?

Çatılmış olan: "O çatık kara kaşlı, al yanaklı hanımın kucağına oturmak lazım gelmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÇATKIN Nedir?

Çatık: "Müftü bunu işitince çatkın bir çehre ile geldi."- R. N. Güntekin.

ÇEHRE Nedir?


1 - Yüz, °sima, °didar.
2 - Görünüş.
3 - Somurtkanlık.

A I K N T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çatkın, Kantçı, Tankçı,

5 Harfli Kelimeler

Çakın, Çatık, Çatkı, Çıkan, Çıtak, Kanıt, Tanık, Tıkaç,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Akın, Anık, Anıt, Atçı, Atık, Atkı, Çakı, Çatı, Çıta, Kaçı, Kanı, Kant, Katı, Kına, Kıta, Takı, Tanı, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Anı, Ant, Çak, Çan, Çat, Çın, Çıt, Kaç, Kan, Kat, Kıç, Kın, Kıt, Taç, Tak, Tan, Tık, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, An, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.