ÇATALLIK (TDK)

Çatal konulan yer.

Çatallık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇATAL Nedir?


1 . İki veya daha çok kola ayrılan değnek.
2 . Yol, ağaç gibi kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri.
3 . Dallı olan şeylerin her kolu.
4 . Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç: "Çatalı elinden düştü, ağzı açık kaldı."- P. Safa.
5 . Dirgen.
6 . Bir tür olta iğnesi.
7 . sıfat Ucu kollara ayrılmış: "Çatal yol."- .
8 . sıfat İki taraflı: "Çatal anahtar."- . "Evlerinin önü çatal pınarlar / İçerler suyunu beni anarlar."- Halk türküsü.
9 . sıfat İki anlamlı, iki türlü anlaşılabilir: "Çatal söz."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

A A I K L L T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çatallık,

7 Harfli Kelimeler

Alçaltı, Çatallı, Kalçalı,

6 Harfli Kelimeler

Alaçık, Alıkça, Altlık, Atalık, Çatlak, Latalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Alçak, Allık, Altık, Altlı, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çatak, Çatal, Çatık, Çatkı, Çıtak, Itlak, Kaçlı, Kaçta, Kalça, Kalıç, Kalıt, Katlı, Kıtal, Laçka, Lakçı, Taçlı, Takla, Talak, Tıkaç,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Akaç, Akça, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Allı, Altı, Atak, Atçı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Çakı, Çalı, Çatı, Çıta, Kaça, Kaçı, Kala, Katı, Kıta, Laka, Lala, Lata, Taka, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ata, Çak, Çal, Çat, Çıt, Kaç, Kal, Kat, Kıç, Kıl, Kıt, Lak, Lal, Taç, Tak, Tal, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.