ÇATAK (TDK)


1 . İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı: "Karakaçanı, Armutdere çataklarında bu Bozdayı tepelediydi."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Yapışık, ikiz (meyve).
3 . sıfat Kavgacı.

Çatak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARMUT Nedir?


1 . Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen bir ağaç (Pirus communis): "Ankara armudu. Hacı Hamza armudu."- .
2 . bitki bilimi Bu ağacın tatlı ve sulu, yumuşak, ufak çekirdekli meyvesi.
3 . sıfat, argo Çok bön, çok aptal.

ÇATAK Nedir?


1 . İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı: "Karakaçanı, Armutdere çataklarında bu Bozdayı tepelediydi."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Yapışık, ikiz (meyve).
3 . sıfat Kavgacı.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

İKİZ Nedir?


1 . İkisi bir arada doğan (çocuk).
2 . Birbirine tamamen benzeyen: "Rıza boş arsaları, ikiz pembe villaları, havuzlu bahçeyi geçti."- H. Taner.
3 . isim, bitki bilimi Aynı çiçekten oluşmuş birbirine yapışık iki meyve.

KAVGA Nedir?


1 . Düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa: "Kavga olmadan evden fırlasak ne iyi olacak."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Herhangi bir amaca erişmek, bir şeyi elde etmek veya bir şeye karşı koyabilmek için harcanan çaba, verilen mücadele: "Ekmek kavgası."- .
3 . eskimiş Savaş.

KAVGACI Nedir?


1 . Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran kimse: "İyi adam olmakla beraber aksi ve kavgacıdır."- R. N. Güntekin.
2 . mecaz Bir amaç uğruna çaba harcayan, mücadele veren kimse.

KESİŞ Nedir?

Kesmek eylemi ya da biçimi.

KESİŞME Nedir?

Kesişmek işi.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TEPE Nedir?


1 . Bir şeyin en üstteki bölümü: "Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası: "Ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi."- N. Cumalı.
3 . teklifsiz konuşmada Birinin yanı başı, baş ucu: "Tepemde durup canımı sıktı."- .
4 . anatomi Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü: "Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor."- R. H. Karay.
5 . coğrafya Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi: "Derenin sağ tarafına yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı.
6 . matematik Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri.
7 . matematik İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası.
8 . matematik Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.

YAMA Nedir?


1 . Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma.
2 . Bu iş için kullanılan parça: "Bereket versin benim tente yaması içindeki paracıklara."- A. Gündüz.
3 . Deride geniş leke.

YAMACI Nedir?

Ayakkabı yamayan, onaran kimse, ayakkabı eskicisi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIŞ Nedir?

Yapma işi.

YAPIŞIK Nedir?


1 . Bir yere yapışmış olan: "Zarfa yapışık pullar."- .
2 . Fizyolojik yönden birbirlerine bağlı olarak doğan.
3 . mecaz Sürekli bir arada bulunan: "Yapışık hemşireler gibi dünyaya beraber gelmişlerdi."- H. C. Yalçın.
4 . Dokunan, değen: "Lavabonun duvara yapışık kıyısının üstüne konmuş bir diş fırçası gösteriyordu."- Ç. Altan.

A A K T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Çatak, Kaçta,

4 Harfli Kelimeler

Akaç, Akça, Atak, Kaça, Taka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ata, Çak, Çat, Kaç, Kat, Taç, Tak,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.