ÇATIŞKI (TDK)

Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi.

Çatışkı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi K , yedinci harfi I . Başı Ç sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANTİNOMİ Nedir?

Çatışkı.

ÇELİŞİK Nedir?

Çelişkili: "Çelişik bir söz."- .

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

ÖNERME Nedir?


1 . Önermek işi.
2 . Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.
3 . mantık Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YASAL Nedir?

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

A I I K T Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çatışık, Çatışkı,

6 Harfli Kelimeler

Akıtış,

5 Harfli Kelimeler

Çakış, Çaşıt, Çatık, Çatış, Çatkı, Çıkış, Çıkıt, Çıktı, Çıtak, Kaçış, Taşçı, Tıkaç,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açış, Açıt, Açkı, Akış, Aşçı, Aşık, Aşıt, Atçı, Atık, Atış, Atkı, Çakı, Çatı, Çıkı, Çıta, Işık, Işkı, Kaçı, Katı, Kıta, Takı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Aşı, Aşk, Çak, Çat, Çıt, Kaç, Kaş, Kat, Kıç, Kış, Kıt, Şak, Şat, Şık, Taç, Tak, Taş, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Aş, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.