ÇARPIKLIK (TDK)

Çarpık olma durumu, eğrilik: "Dayımın yüzünde de bir acayiplik, bir çarpıklık hasıl oldu."- R. H. Karay.

Çarpıklık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi I , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACAYİP Nedir?


1 . Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı: "Dişlerinin arasından ıslık gibi acayip sesler çıkarmaya başladılar."- R. N. Güntekin.
2 . ünlem Şaşma anlatan bir söz: "Öyle dedi ha?"- . "Acayip!"- .

ACAYİPLİK Nedir?

Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık: "Burada bir acayiplik hissediyorum."- R. H. Karay.

ÇARPIK Nedir?


1 . Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş, doğru karşıtı: "İyice kararmış çarpık bir tahta kapı aralık duruyordu."- Ç. Altan.
2 . mecaz Kötü: "Oraya özellikle çarpık vasıfları olanları toplarlarmış."- H. Taner.
3 . Gerektiği gibi olmayan, düzgün olmayan.
4 . zarf, mecaz Aksi, ters, huysuz bir biçimde: "Nedense Makbule, bu davetten çarpık dönüyordu."- R. N. Güntekin.

ÇARPIKLIK Nedir?

Çarpık olma durumu, eğrilik: "Dayımın yüzünde de bir acayiplik, bir çarpıklık hasıl oldu."- R. H. Karay.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EĞRİ Nedir?


1 . Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı: "Eğri bir yol."- .
2 . Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves: "Eğri kılıç."- .
3 . Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail: "Eğri bir masa."- .
4 . zarf Yanlış bir biçimde: "Gazetecilik bu oğlum, eğri, doğru yazılıp çıkmalı."- M. Ş. Esendal.
5 . isim Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi: "Sıcaklık eğrisi. Hava nemi eğrisi."- .
6 . isim, matematik Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.

EĞRİLİ Nedir?

Eğrisi olan.

EĞRİLİK Nedir?

Eğri olma durumu.

HASIL Nedir?

Olan, ortaya çıkan; görünen.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

A I I K K L P R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çarpıklık, Parkçılık,

8 Harfli Kelimeler

Çarıklık, Çıkralık, Çıraklık, Kapçıklı, Kıraçlık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Arıklık, Çarıklı, Çarpılı, Çıralık, Iraklık, Kalıpçı, Karılık,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Arıkçı, Arılık, Çakılı, Çarklı, Çarlık, Çarpık, Çıkrık, Çıplak, Çıralı, Ilıkça, Iraklı, Kaçlık, Kapçık, Kapılı, Kaplık, Karılı, Karlık, Kılçık, Kıpçak, Kırçıl, Kırklı, Kırlık, Kırpık, Paklık, Parkçı, Pırlak, Plakçı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Arpçı, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çaplı, Çarık, Çarpı, Çıkak, Çıkar, Çıkık, Çıkra, Çıpır, Çırak, Çırpı, Irkçı, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kalıç, Kalık, Kalıp, Kaplı, Karık, Karlı, Kılıç, Kılık, Kılır, Kıpık, Kıraç, Kırık, Kırkı, Lakçı, Lıkır,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıpa, Çıra, Ilık, Irak, Irıp, Kaçı, Kalp, Kapı, Karı, Kırç, Kırk, Kral, Larp, Park, Plak, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Alp, Arı, Ark, Arp, Çak, Çal, Çap, Çar, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kal, Kap, Kar, Kıç, Kıl, Kır, Lak, Lap, Pak, Pal, Pır, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.