ÇARPIŞMAK (TDK)


1 . Birbirine çarpmak, tokuşmak: "Kompartımana girdi ve eşyalarını raflara koymaya çalışan Pervin'le çarpıştı."- H. E. Adıvar.
2 . (nsz) Vuruşmak, savaşmak: "Karşımıza çıkacak olan kuvvet, kim ve ne olursa olsun, behemehâl çarpışırız ve muvaffak oluruz."- Atatürk.
3 . (nsz), mecaz Birbirine üstün gelmeye çalışmak: "İki düşünce çarpışıyor."- .

Çarpışmak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞAN Nedir?

Bir iş kolunda, bir kurumda görevli olan kimse.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

ÇALIŞMAK Nedir?


1 . Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak: "Bu eser için üç yıl çalıştım."- .
2 . Herhangi bir iş üzerinde olmak.
3 . İşi veya görevi olmak, bulunmak: "Kışları onun mandırasında çalışıyor."- H. Taner.
4 . Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak.
5 . (-e) Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak: "Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim."- R. H. Karay.
6 . (-e) Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek: "Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk."- A. H. Tanpınar.

ÇARPI Nedir?


1 . Kaba sıva, çarpma sıva.
2 . matematik Birbiriyle çarpılan iki sayı arasına konulan işaret: "a x b" veya "a . b", "a çarpı b" diye okunur.

ÇARPIŞ Nedir?

Çarpma işi.

ÇARPMA Nedir?


1 . Çarpmak işi: "Ayşe'nin yüreği daha hızlı çarpmaya başladı."- Ö. Seyfettin.
2 . Kuyu çengeli biçiminde beş kollu büyük olta iğnesi.
3 . matematik Dört işlemden biri, çarpmak işlemi, darp.
4 . müzik Alaturka müzikte temel notaların arasına sıkıştırılmış ve usulü bozmayan, tek perdelik küçük fazlalık.

ÇIKACAK Nedir?


1 . Hamamlarda dışarıya çıkıp giyinme yerine giderken kurulanmak üzere verilen havlu.
2 . Boy ölçüşecek kimse: "Ona çıkacak kimse yoktur."- .

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GİRDİ Nedir?

Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı: "Devlet işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır."- Anayasa.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

KUVVE Nedir?


1 . Düşünce, niyet.
2 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.
3 . Yeti.

KUVVET Nedir?


1 - Fiziksel güç, takat.
2 - Güç, dayanma gücü.
3 - Şiddet, zor, °cebir.
4 - Yetke, erk, °nüfuz.
5 - Dayanıklı olma durumu, °tahammül, °mukavemet.
6 - Bir niceliğin kendisiyle çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri.
7 - Bir ülkenin savaşçı silahlı örgütü ya da gücü.
8 - Dinginliği devime ya da devimi dinginliğe çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MUVAFFAK Nedir?

Başarmış, başarılı (kimse).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLSUN Nedir?

anımsanan her şey.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

SAVAŞMA Nedir?

Savaşmak işi, muharebe.

SAVAŞMAK Nedir?


1 . Ordu ölçüsünde iki silahlı kuvvet karşı karşıya gelip çarpışmak, vuruşmak, muharebe etmek.
2 . mecaz Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla mücadeleye girişmek: "Azmi'yi bizimle beraber gelmeye pek güçlükle razı edebilmişizdir. Hatta bir kere de gazinonun kapısında bizden kaçmaya savaşmıştır."- R. N. Güntekin.

TOKUŞMA Nedir?

Tokuşmak işi.

TOKUŞMAK Nedir?


1 . İki şey birbirine çarpmak, çarpışmak.
2 . Kafa kafaya vuruşmak.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

VURUŞ Nedir?


1 . Vurma işi: "Bazen kalbinin hafif ve sık çarpıntıları arasında ansızın tokmak gibi vuruşlar var."- P. Safa.
2 . müzik Bir ölçüyü oluşturan eşit sürelerden her biri, darp: "İki vuruşu olan ölçü."- .
3 . teknik Bir kuvvetin etkileme süresi ile şiddetinin çarpımından çıkarılan nicelik.

VURUŞMA Nedir?

Vuruşmak işi.

VURUŞMAK Nedir?


1 . Birbirini vurmak, dövüşmek.
2 . Savaşmak, çarpışmak.

A A I K M P R Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çarpışmak,

8 Harfli Kelimeler

Çapraşık, Çarpışma,

7 Harfli Kelimeler

Apışmak, Aşırmak, Çakışma, Çamaşır, Çapkıma, Çarpmak, Çıkarma, Çırakma, Çırpmak, Kaçırma, Kaçışma, Kapışma, Karışma, Kıprama, Şarapçı,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Apaçık, Apışak, Apışma, Arakçı, Aşırma, Çakşır, Çapmak, Çaprak, Çarpık, Çarpım, Çarpış, Çarpma, Çırpma, Irakça, Iramak, Kampçı, Karıma, Karmaç, Kaşıma, Kırpma, Maşrık, Parkçı, Parmak, Şakıma, Şaprak, Şarkçı,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Akşam, Arkaç, Arpçı, Aşmak, Çakar, Çakım, Çakır, Çakış, Çakma, Çakra, Çamaş, Çapak, Çapar, Çapma, Çarık, Çarka, Çarpı, Çarşı, Çıkar, Çıkma, Çıkra, Çırak, Irama, Irmak, Kaçar, Kaçış, Kaçma, Kamçı, Kamış, Kapış, Kapma, Karış, Karma, Karşı, Kaşar, Kıpma, Kıraç, Kırma, Kraça,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açım, Açış, Açkı, Açma, Akaç, Akar, Akça, Akım, Akış, Akma, Amaç, Apak, Apaş, Apış, Araç, Arak, Arap, Arık, Arış, Arka, Arma, Arpa, Aşar, Aşçı, Aşık, Aşım, Aşma, Çakı, Çapa, Çark, Çıma, Çıpa, Çıra, Irak, Kaça, Kaçı, Kama, Kamp,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Arş, Aşı, Aşk, Çak, Çam, Çap, Çar, Ira, Irk, Kaç, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kıç, Kır, Kış, Maç, Maş, Pak, Pır, Ram, Rap, Şak, Şap, Şık, Şıp,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, Ar, Aş, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.