ÇARIKLIK (TDK)


1 . Çarık konulacak yer.
2 . sıfat Çarık yapmaya elverişli: "Çarıklık deri."- .

Çarıklık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇARIK Nedir?


1 . İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı: "Tozla örtülmüş çarıklarının eskiliği belli olmuyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Araba yokuş aşağı giderken tekerleği frenlemek için altına sürülen demir levha.
3 . denizcilik Çene.
4 . argo Para cüzdanı: "Kızı bu çarık sözünün para cüzdanı manasına geldiğini bilmeden dinler..."- R. H. Karay.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A I I K K L R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çarıklık, Çıkralık, Çıraklık, Kıraçlık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Arıklık, Çarıklı, Çıralık, Iraklık, Karılık,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Arıkçı, Arılık, Çakılı, Çarklı, Çarlık, Çıkrık, Çıralı, Ilıkça, Iraklı, Kaçlık, Karılı, Karlık, Kılçık, Kırçıl, Kırklı, Kırlık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çıkak, Çıkar, Çıkık, Çıkra, Çırak, Irkçı, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kalıç, Kalık, Karık, Karlı, Kılıç, Kılık, Kılır, Kıraç, Kırık, Kırkı, Lakçı, Lıkır,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıra, Ilık, Irak, Kaçı, Karı, Kırç, Kırk, Kral, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Çak, Çal, Çar, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kal, Kar, Kıç, Kıl, Kır, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.