ÇAPUL (TDK)


1 . Soygunculuk, plaçka: "Tanınmamak için yüzlerini karalayarak gece çapuluna çıkmış iki haydut."- H. R. Gürpınar.
2 . tarih Yağma.

Çapul kelimesi baş harfi Ç son harfi L olan bir kelime. Başında Ç sonunda L olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi U , beşinci harfi L . Başı Ç sonu L olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAPUL Nedir?


1 . Soygunculuk, plaçka: "Tanınmamak için yüzlerini karalayarak gece çapuluna çıkmış iki haydut."- H. R. Gürpınar.
2 . tarih Yağma.

GECE Nedir?


1 - Güneş battıktan, gün ağarmaya başlayıncaya dek geçen süre, tün.
2 - Bu sürenin genellikle uykuya ayrılan bölümü.
3 - Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleri düzenlenen toplantı.
4 - Gece avlanan, geceleri uyumayan hayvan.
5 - Türlü nedenlerle oluşan karanlık.
6 - Sıkıntılı, zor dönem.

HAYDUT Nedir?


1 . Silahlı soygun yapan kimse: "Her insan öldüren serseri, haydut olmaz."- A. Gündüz.
2 . teklifsiz konuşmada Yaramaz, sevimli çocuk.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

PLAÇKA Nedir?

Çapul.

SOYGUN Nedir?


1 . Genellikle çete durumunda bir araya gelmiş haydutlar tarafından yapılan silahlı hırsızlık.
2 . Hiçbir emek harcamadan ve yolsuz olarak elde edilen büyük kazanç, vurgun.

SOYGUNCU Nedir?

Soygun yapan kimse.

SOYGUNCULUK Nedir?

Soygun yapma, haydutluk, çapul, şekavet: "Belki de büsbütün başka bir şey; bir soygunculuk mu yoksa?"- R. H. Karay.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

YAĞMA Nedir?

Yağmak işi. yağma (II) isim (ya'ğma) Farsça ya¦m¥
1 . Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması: "Yağma ve hırsızlıkla güvenlik ve huzuru bozmaktadır."- F. R. Atay.
2 . tarih Akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın, çapul.
3 . sıfat Baskın veya zor kullanarak elde edilmiş olan.

YÜZLER Nedir?

Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru üçüncü rakamının bulunduğu yer.

A L P U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Çapul,

4 Harfli Kelimeler

Alpu, Palu, Ulaç,

3 Harfli Kelimeler

Alp, Çal, Çap, Çul, Lap, Lup, Pal, Pul, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, La, Uç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.