ÇAPRAZVARİ (TDK)

Çaprazlama: "İki zayıf el harmaniden çıktı, göğsünün üstünde çaprazvari kavuştu."- H. E. Adıvar.

Çaprazvari kelimesi baş harfi Ç son harfi İ olan bir kelime. Başında Ç sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi Z , yedinci harfi V , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ . Başı Ç sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAPRAZ Nedir?


1 . Eğik olarak birbiriyle kesişen.
2 . İki taraflı, karşılıklı: "Çapraz ateş."- .
3 . zarf Eğik bir biçimde: "Boynuna çapraz astığı tüfeğini yokladı."- S. Kocagöz.
4 . isim Bir tür olta iğnesi.
5 . isim, halk ağzında Kopça, düğme.
6 . isim, spor Güreşte rakibin koltuk altından kol geçirip sarma oyunu.

ÇAPRAZLAMA Nedir?


1 . Testerenin keserken sıkışmaması için dişlerini belli ölçülere göre sağa sola bükme.
2 . zarf Çapraz olarak, makaslama, çaprazlamasına, çaprazvari: "Yatağı çaprazlama tam bu papazın yatağı hizasında idi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÇAPRAZVARİ Nedir?

Çaprazlama: "İki zayıf el harmaniden çıktı, göğsünün üstünde çaprazvari kavuştu."- H. E. Adıvar.

ÇIKTI Nedir?


1 . Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı.
2 . Artık: "Sanayi çıktısı."- .
3 . bilişim Bilgisayarda yazılan bir metnin kâğıda dökülmüş biçimi, print.
4 . Mezuniyet belgesi.

HARMAN Nedir?


1 . Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi.
2 . Bu işin yapıldığı yer veya mevsim: "Çocuğum başka çocuklarla beraber harmanda düvene binmiş dönüyor."- R. N. Güntekin.
3 . Birçok çeşitten birer parça alıp yeni birleşim oluşturma işi: "Çay harmanı. Tütün harmanı."- .
4 . Selüloz açılması aşamasından başlayıp kâğıt veya karton sayfasının meydana gelmesine kadar kullanılan bir veya birkaç kâğıt hamuru ile diğer malzemelerin meydana getirdiği sulu süspansiyon.

HARMANİ Nedir?

Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi: "İki zayıf el harmaniden çıktı, göğsünün üstünde çaprazvari kavuştu."- H. E. Adıvar.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

ZAYIF Nedir?


1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.
2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .
3 . mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: "Zayıf bir yapı."- .
4 . mecaz Önemli, güvenilir olmayan: "Zayıf bir bilgi."- .
5 . mecaz Çok az: "Zayıf bir ihtimal."- .
6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .
7 . isim Başarısızlığı gösteren not.
8 . mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: "Zayıf bir öğretmen."- .
9 . mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

A A A P R R V Z Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çaprazvari,

7 Harfli Kelimeler

Paçavra,

6 Harfli Kelimeler

Arapça, Çapari, Çapraz,

5 Harfli Kelimeler

Arazi, Ariza, Avara, Çapar, Parça, Pazar, Zarar,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Apaz, Araç, Arap, Araz, Arpa, Avar, Avaz, Azap, Azar, Çapa, İrap, İvaz, İzaç, Paça, Para, Priz, Vaaz, Vaiz, Vira, Zara, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ara, Ari, Arp, Arz, Aza, Çap, Çar, Çav, Çip, Çir, Piç, Pir, Rap, Var, Vaz, Zaç, Zar, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ar, Av, Az, İç, İp, İz, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.