ÇAPKINLIK (TDK)

Çapkın olma durumu veya çapkınca davranış: "Yaşlının çapkınlığını uzaktan seyretmek bile çirkin..."- R. H. Karay.

Çapkınlık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

ÇAPKIN Nedir?


1 . Geçici aşklar ve ilişikler peşinde koşan (kimse), hovarda: "Sen onun karşısına çapkın bir adam gibi çıktın."- P. Safa.
2 . Cinsellik hatırlatan: "Bunlar, herhangi bir caz havasına uyar gibi omuz, gerdan kırar, kalça sallar ve mantolarını çapkın bir eda ile şöylece omuzlarının üstüne atıverirler."- H. E. Adıvar.
3 . Haylaz: "İyidir, hoştur ... ille velakin birazcık delişmendir, birazcık çapkındır."- O. C. Kaygılı.
4 . ünlem Okşayıcı bir seslenme sözü: "Kostüm yeni, potinler yeni, gömlek yeni ... güveyi mi giriyorsun çapkın!"- P. Safa.

ÇAPKINCA Nedir?

Çapkın bir biçimde: "Bana azıcık çapkınca göründü, söyle yola gelsin."- M. Yesari.

ÇİRKİN Nedir?


1 . Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı: "Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi."- H. R. Gürpınar.
2 . Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz): "Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim."- Ö. Seyfettin.
3 . Karanlık, dalavereli, şüpheli: "Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş."- M. Ş. Esendal.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

SEYRETMEK Nedir?


1 . Bir şeyin durumunu, oluşumunu gözlemek, bakmak: "Kitapçı vitrinlerinde kendi eserlerini gördükçe durup hayran hayran seyrediyor."- H. Taner.
2 . (-i) Bir olaya karışmadan bakmak: "Rabia biraz şaşkın, salapuryada arkadaş olduğu çocuklu tazenin kocasıyla buluşmasını seyrediyordu."- H. E. Adıvar.
3 . Eğlenmek, görmek, öğrenmek vb. için bakmak, izlemek: "Televizyon seyretmek."- .
4 . Taşıt, ilerlemek, yol almak.
5 . Hastalık sürmek, devam etmek.

UZAKTAN Nedir?


1 . Uzak yerden: "Merak bu ya, bir gün uzaktan seyredeceğim bizim takımı."- Y. Z. Ortaç.
2 . Uzak olarak.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A I I K K L N P Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çapkınlık,

8 Harfli Kelimeler

Kapçıklı,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Anıklık, Anlıkçı, Kaçınık, Kalıpçı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Anılık, Çakılı, Çapkın, Çıkkın, Çınlak, Çıplak, Ilıkça, Kaçkın, Kaçlık, Kakınç, Kalçın, Kapçık, Kapılı, Kaplık, Kılçık, Kınalı, Kıpçak, Lapçın, Paklık, Plakçı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Anlık, Çakıl, Çakın, Çalık, Çalkı, Çanlı, Çaplı, Çıkak, Çıkan, Çıkık, Çıkın, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kalıç, Kalık, Kalın, Kalıp, Kanık, Kanlı, Kaplı, Kılıç, Kılık, Kınık, Kınlı, Kıpık, Laçın, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Akın, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Anık, Çakı, Çalı, Çıkı, Çıpa, Ilık, Kaçı, Kalp, Kanı, Kapı, Kına, Klan, Plak, Plan,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Alp, Anı, Çak, Çal, Çan, Çap, Çın, Kaç, Kak, Kal, Kan, Kap, Kıç, Kıl, Kın, Lak, Lan, Lap, Nal, Pak, Pal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.