ÇANTACILIK (TDK)

Çanta yapma sanatı veya çanta satma işi.

Çantacılık kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇANTA Nedir?

Kösele, meşin, kumaş vb. hafif malzemeden yapılıp büyüklüğüne göre para, evrak, yiyecek vb. koyup taşımaya yarayan kap: "Yanından hiç ayırmadığı çantasında bir kütüphane bulursunuz."- Y. Z. Ortaç.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A A C I I K L N T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çantacılık,

8 Harfli Kelimeler

Anlatıcı, Atacılık, Çalkantı, Çancılık, Kalçıncı, Natıkalı,

7 Harfli Kelimeler

Açıktan, Aklınca, Alçacık, Altıncı, Anaçlık, Anlıkçı, Atçılık, Çakıltı, Çakıntı, Çalıntı, Çantacı, Çantalı, Çatkılı, Kaçıncı, Kaçıntı, Kalınca, Kalıntı, Kalıtçı, Kanatlı, Kancalı, Kanıtlı, Taklacı, Talancı, Tıkaçlı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Açkıcı, Açkılı, Akılcı, Akıncı, Akıntı, Alaçık, Alçıcı, Alıkça, Alıntı, Anacık, Anacıl, Analık, Anılık, Anıtlı, Anlatı, Atalık, Atkılı, Cakalı, Çakıcı, Çakılı, Çatıcı, Çatılı, Çatkın, Çatlak, Çınlak, Çıtlık, Ilıcak, Ilıkça, Kalçın, Kalıcı, Kancıl, Kantçı, Kılcan, Kınalı, Lakacı, Natıka, Takacı, Takılı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Açıcı, Açlık, Akçıl, Akıcı, Aklan, Alçak, Alıcı, Alkan, Alnaç, Altık, Altın, Analı, Ancak, Anlak, Anlık, Antlı, Atıcı, Atılı, Canlı, Çakal, Çakıl, Çakın, Çalak, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çanak, Çancı, Çanlı, Çanta, Çatak, Çatal, Çatık, Çatkı, Çıkan, Çıkın, Çıkıt, Çıktı, Çıtak,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açık, Açıt, Açkı, Akaç, Akça, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Altı, Anaç, Anal, Anca, Anık, Anıt, Anka, Atak, Atçı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Caka, Cana, Cılk, Çakı, Çalı, Çatı, Çıkı, Çıta, Ilık, Kaça, Kaçı, Kala, Kana,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Açı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ata, Can, Cık, Çak, Çal, Çan, Çat, Çın, Çıt, Kaç, Kal, Kan, Kat, Kıç, Kıl, Kın, Kıt, Lak, Lan, Nal, Taç, Tak, Tal, Tan, Tık, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.