ÇANSARMAŞIĞI (TDK)

Sarımsı, mor çiçekli tırmanıcı bir bitki.

Çansarmaşığı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi I , onbirinci harfi Ğ , onikinci harfi I . Başı Ç sonu I olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇİÇEKLİ Nedir?

Çiçeği veya çiçek resimleri olan: "Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler."- Ö. Seyfettin.

SARI Nedir?


1 - Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakalrengi arasında olan renk, altının, kükürdün, limonun rengi.
2 - Bu renkte olan: Sarı defter .
3 - Soluk, solgun: Bugün seni sarı gördüm .

SARIM Nedir?


1 . Sarma işi.
2 . Bir şeyi bir kez saracak miktar.
3 . fizik Elektromıknatıslarda makara biçiminde sarılan iletken telin her bir halkası.

SARIMSI Nedir?

Sarıya çalan, sarıya benzeyen.

TIRMANICI Nedir?

Tırmanma özelliği olan: "Tırmanıcı bitki."- .

A A A I I M N R S Ç Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Açınsama, Ağırsama, Çağrışım, Çağrışma, Sarmaşan, Sırnaşma,

7 Harfli Kelimeler

Arınmış, Armağan, Çağırım, Çağırış, Çağırma, Çamaşır, Çığırma, Sarıağı, Sarınma, Sarışın, Sıçrama, Sığınma, Sığışma,

6 Harfli Kelimeler

Açınım, Açınma, Ağaçsı, Ağarma, Ağınma, Ağnama, Ağrıma, Amasra, Anasır, Anırış, Anırma, Aranma, Arınış, Arınma, Aşınım, Aşınma, Aşırma, Çağrım, Isınma, Isırma, Işığan, Mağara, Masara, Sançma, Sarman, Sarnıç, Sınama, Sırıma,

5 Harfli Kelimeler

Ağnam, Arama, Arşın, Aşağı, Aşama, Aşırı, Çağma, Çağrı, Çamaş, Çarşı, Çasar, Çığır, Çınar, Çırağ, Irama, Işıma, Manas, Mısır, Mısra, Naçar, Nasır, Saçış, Saçma, Sağım, Sağın, Sağır, Sağma, Sağrı, Saman, Sanma, Sanrı, Saraç, Sarım, Sarış, Sarma, Sıçan, Sıçma, Sığın, Sığır, Sığma,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açım, Açış, Açma, Ağaç, Ağım, Ağın, Ağır, Ağış, Ağma, Ağrı, Ağsı, Amaç, Aman, Anaç, Anam, Anma, Araç, Arış, Arma, Arsa, Asar, Asım, Asır, Asma, Aşar, Aşçı, Aşım, Aşma, Çağa, Çığa, Çıma, Çıra, Isın, Işın, Maaş, Maça, Mana, Marn,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağa, Ağı, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Arş, Asa, Ası, Aşı, Çağ, Çam, Çan, Çar, Çığ, Çın, Ira, Isı, Maç, Mas, Maş, Nam, Nar, Nas, Ram, Saç, Sağ, Sam, San, Sığ, Sır, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Am, An, Ar, As, Aş, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.