ÇANAKKALEİŞİ (TDK)

yüzyıldan başlayarak Çanakkale çevresinde üretilen, kırmızı renkli, yelkenli gemi ya da mimari motiflerle bezeli seramik eşya.

Çanakkaleişi kelimesi baş harfi Ç son harfi İ olan bir kelime. Başında Ç sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi İ . Başı Ç sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEZELİ Nedir?


1 . Bezesi olan.
2 . halk ağzında Bezeği olan, bezekli.

ÇANAK Nedir?


1 . Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca kap: "Oradaki sigara çanağından bir Gelincik alıp yaktıktan sonra anlattı."- B. Felek.
2 . Göz çukuru: "Kanlı çanaklarından fırlayan iri parlak gözleri, pek korkunç bakıyordu."- Ö. Seyfettin.
3 . bitki bilimi Çiçeğin en dışında bulunan yeşil yaprakların tümü.
4 . coğrafya Çevresine göre alçakta bulunan, derinliği genişliğinden az olan arazi.
5 . sıfat, mecaz Göstermelik, yalan yanlış, önceden belirlenmiş sonucu almaya yönelik: "O sayfaları hazırlayanlar karşımızdaki cephenin dolduruşuyla bir çanak anket düzenlediler."- R. Erduran.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

KIRMIZI Nedir?


1 . Al, kızıl renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Siyah zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve mercan gerdanlı kadınlar."- A. Haşim.

MİMARİ Nedir?


1 . Mimarlık: "Mimaride cılız eserler vücuda geliyordu."- B. Felek.
2 . Yapı: "Marcel Proust'un bir Mikel Angelo hummasıyla meydana koyduğu o heybetli roman mimarisi karşısında gene böyle bir fütura kapılarak sindiğimi, ezildiğimi hissetmekteyim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Mimarlıkla ilgili, mimarlığa ilişkin.

MOTİF Nedir?


1 . Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri: "Halı motifi. Danteldeki motifler."- .
2 . edebiyat Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge.
3 . müzik Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim: "Melodi motifi."- .

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

RENKLİ Nedir?


1 . Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan: "Havaya renkli fişekler atıyordu."- P. Safa.
2 . mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici: "Renkli bir toplantı."- . "Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin."- H. Taner.
3 . mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): "Renkli bir politikacı."- .
4 . isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

SERAMİK Nedir?


1 . Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek vb. nesne.
2 . sıfat Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan.

ÜRETİ Nedir?

Üretilen her türlü nesne.

YELKENLİ Nedir?

Yelkeni olan, yelkenle giden deniz veya göl taşıtı, yelken: "... bazı yelkenliler kahraman edalarıyla gelir, yalıların rıhtımlarına yanaşarak..."- A. Ş. Hisar.

YÜZYIL Nedir?


1 . Yüzyıllık süre, asır: "Yüzyıllardır düzelmemiş işleri düzeltecek değilsin ya!"- M. Ş. Esendal.
2 . İçinde yaşanılan zaman.
3 . Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.

A A A E K K L N Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çanakkale,

8 Harfli Kelimeler

Akçakale, Çeşnilik, Nakşilik,

7 Harfli Kelimeler

Akilane, Çekiliş, Çekinik, Çekiniş, Çekişli, Çelişik, Çelişki, Çeşnili, Ekinlik, Ekşilik, Eşkinli, İçleniş, İlişken, İneklik, Keçilik, Şakilik,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Aşkale, Çalkak, Ekşili, İleniş, İlinek, İnekçi, İşkine, Kalkan, Kaşane, Kaşeli, Klikçi, Klinik, Nakkaş, Şalaki, Şenlik, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Aklen, Alaka, Alçak, Aleni, Alkan, Alnaç, Anlak, Aşina, Çakal, Çalak, Çanak, Çekik, Çekiş, Çelik, Çeşni, Çilek, Çinli, Çişik, Ekili, Eşkal, Eşkin, Eşlik, İçkin, İçlik, İlenç, İlkin, İşkal, İşkil, İşlek, İşlik, Kaçak, Kakaç, Kalak, Kalan, Kalça, Kanal, Kaniş, Kanka,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Aile, Akaç, Akak, Akça, Akçe, Akik, Akil, Akli, Akne, Alan, Anaç, Anal, Anka, Çeki, Çenk, Çile, Çine, Çini, Ekin, Ekli, Ekşi, Elan, Elçi, Elik, Enik, Enli, Eşik, Eşli, İane, İaşe, İçel, İçin, İçiş, İçki, İçli, İken, İkna, İlaç, İlan,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ali, Ana, Ani, Aşk, Çak, Çal, Çan, Çek, Çil, Çiş, Ela, Elk, İka, İki, İla, İle, İlk, İnç, İni, Kaç, Kak, Kal, Kan, Kaş, Kek, Kel, Keş, Kik, Kil, Kin, Lak, Lan, Leş, Nal, Niş, Şak, Şal, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, Aş, Çe, Ek, El, En, Eş, İç, İl, İn, İş, Ke, Ki, La, Le, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.