ÇANÇİÇEĞİGİLLER (TDK)

Bitişik taçyapraklılardan, örneği çançiçeği olan bir bitki familyası.

Çançiçeğigiller kelimesi baş harfi Ç son harfi R olan bir kelime. Başında Ç sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ç , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ğ , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi G , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı Ç sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTİŞİK Nedir?


1 . Yandaki ev, komşu.
2 . sıfat Birbirine dokunacak kadar yakınlaşmış veya yan yana olan: "Mutfaktan bir yuvarlak gümüş tepsi içinde, cezveyi, fincanları, bitişik şeker ve kahve hokkasını getirdi."- A. İlhan.
3 . sıfat Yandaki: "Bitişik odada yatan hasta bakıcı gürültüden uyanarak yanımıza geldi."- R. N. Güntekin.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇANÇİÇEĞİ Nedir?

Çançiçeğigillerden, süs bitkisi olarak ekilen ve çiçekleri çan biçiminde olan bir bitki cinsi, meryemanaeldiveni (Campanella).

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TAÇYAPRAKLI Nedir?

Taçyaprakları herhangi bir durumda olan.

A E E G L L N R Ç Ç Ç Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Alengirli, Narçiçeği,

8 Harfli Kelimeler

Çengelli, Çilingir, Reçineli,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Çalçene, Engelli, Erinçli, Gaileli, Geçerli, Gelirli, General, Gerilla, İlençli, İlgeçli, Nargile,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Çariçe, Çeneli, Çengel, Çileli, Çinili, Eğrili, Ereğli, Ergani, Erigen, Galeri, Geçeli, Geleni, Gerili, Gineli, İçelli, İğneli, İğrenç, İlgili, İlginç, İrinli, Lenger, Lineer, Nereli, Reçina, Reçine, Reglan,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Anele, Çeçen, Çelen, Çelgi, Çengi, Çerçi, Çerge, Çigan, Çiğil, Çiğin, Çiğli, Çilli, Çinli, Elgin, Engel, Ergen, Ergin, Erinç, Gaile, Geççe, Geçen, Geçer, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Gerçi, Gereç, Geren, Giren, Grena, İçeri, İlenç, İleri, İlgeç, Laçin, Legal, Leğen, Neler,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alil, Çare, Çeçe, Çene, Çeri, Çile, Çine, Çini, Eğer, Eğiç, Eğil, Eğin, Eğir, Eğri, Elan, Elçi, Elli, Enir, Enli, Eren, Ergi, Eril, Erin, Gale, Gali, Gani, Geçe, Gele, Genç, Gene, Geri, Gine, Gren, Gril, İane, İare, İçel, İçin,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Ali, Ani, Ari, Çağ, Çal, Çan, Çar, Çeç, Çiğ, Çil, Çir, Ege, Eğe, Ela, Erg, Gar, Geç, Gen, Gri, İla, İle, İnç, İni, İri, Lal, Lan, Lig, Lir, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Al, An, Ar, Çe, El, En, Er, Ge, İç, İğ, İl, İn, La, Le, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.