ÇALPARASIZ (TDK)

Çok sevinmek, çok keyiflenmek anlamına gelen "çalparasız oynamak" deyiminde geçer.

Çalparasız kelimesi baş harfi Ç son harfi Z olan bir kelime. Başında Ç sonunda Z olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi P , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı Ç sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

DEYİ Nedir?


1 . Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos.
2 . felsefe Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

DEYİM Nedir?

Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir: "Bence ziyan olmuş, eski deyimiyle heder olmuş bir değerdir."- H. Taner.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

KEYİFLENMEK Nedir?

Keyifli duruma gelmek, neşelenmek: "O kadar keyiflenmiştim ki yoldan atıyla geçmekte olan köylüyü bile görmemiştim."- S. F. Abasıyanık.

OYNAMA Nedir?

Oynamak işi: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı"- A. İlhan.

OYNAMAK Nedir?


1 . Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak: "Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor."- H. R. Gürpınar.
2 . Herhangi bir tutku, ilgi vb. sebeple bir şeye kendini vermek: "Babalar çocuklarının yanında rakı içer, kumar oynarsa çocuklar da ayyaş ... olurlar."- B. Felek.
3 . Kımıldamak, hareket etmek.
4 . (-le) Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak.
5 . Bir film, oyun vb.nde rol almak: "Bütün rolleri, şahısların sesleri, tavırları, mimikleriyle tek başına oynamıştı."- Y. Z. Ortaç.
6 . Film gösterilmek: "Bu akşam televizyonda hangi film oynuyor?"- .
7 . Tiyatro eseri sahneye konmak: "Birisi dedi ki bu iki perdelik bir oyun imiş, bitince ötekini oynayacaklarmış."- M. Ş. Esendal.
8 . Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek: "Birdenbire apartman kapısının oynadığını hissettim."- P. Safa.
9 . Sarsılmak, yeri değişmek: "Depremde yapı oynadı."- .
10 . Sporla ilgili çalışmalara katılmak: "Tenis oynamak."- . 1
1 . Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak: "Ne oynadığı gazinonun ismini söyledi ne de danslarından bahsetti."- R. H. Karay. 1
2 . Büyük bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapmak: "Borsada istediği gibi oynuyordu fiyatlarla."- N. Cumalı. 1
3 . Değişiklik göstermek: "Bunların fiyatı iki bin ile üç bin lira arasında oynar."- . 1
4 . (-le) Tehlikeye düşürmek: "Benim sağlığımla oynama."- . 1
5 . Oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit geçirmek. 1
6 . (-le), mecaz Rastgele yön vermek, aldatmak: "Talih bizimle oynuyor."- . 1
7 . (-le), mecaz Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak: "Koca adamla oynamaya utanmıyor musun?"- . 1
8 . mecaz Tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta bulunmak.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

SEVİNME Nedir?

Sevinmek işi.

SEVİNMEK Nedir?

Sevinç duymak: "Dönecektim, kurtuldum diyecektim ve sevinecektim."- M. Ş. Esendal.

A A A I L P R S Z Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Arapsaçı,

7 Harfli Kelimeler

Araçsal, Araçsız, Çalpara, Çaparız, Çapasız, Paçarız, Paçasız, Parasal, Parasız, Parçalı, Sıralaç,

6 Harfli Kelimeler

Açısal, Araçlı, Arapça, Arasız, Azaplı, Çapalı, Çapraz, Çapsız, Paçalı, Paralı, Pırasa, Saralı, Sırpça,

5 Harfli Kelimeler

Alaza, Arıza, Arpçı, Arsız, Çalap, Çalar, Çapar, Çapla, Çaplı, Çarpı, Çasar, Paçal, Palas, Palaz, Parça, Parsa, Paslı, Pazar, Plaza, Raspa, Saçlı, Salça, Salpa, Saplı, Saraç, Sarız, Sarpa, Sazlı, Sırça, Zarsı,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Alaz, Alçı, Alıç, Apaz, Araç, Arap, Araz, Arız, Arlı, Arpa, Arsa, Asal, Asap, Asar, Asıl, Asır, Asla, Azap, Azar, Çalı, Çapa, Çıpa, Çıra, Lapa, Larp, Laza, Paça, Pala, Para, Pars, Pazı, Razı, Rıza, Saçı, Sala, Salı, Sapa, Sara, Sarı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ala, Alp, Ara, Arı, Arp, Arz, Asa, Ası, Aza, Azı, Çal, Çap, Çar, Ira, Irz, Lap, Laz, Pal, Pas, Pır, Rap, Saç, Sal, Sap, Saz, Sır, Zaç, Zar, Zıp,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, Ar, As, Az, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.