ÇALIKKAVAK (TDK)

Dalları sepetçilikte kullanılan bir kavak türü, sepetçi kavağı.

Çalıkkavak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi V , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAVAK Nedir?

Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde 30-
40 m'ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan uzun boylu bir ağaç (Populus).

SEPET Nedir?


1 - Saz, kamış ya da ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap.
2 - Sepet gibi örülerek yapılmış.
3 - Bir sepetin aldığı ölçüde.
4 - Sazdan örülmüş balık kapanı.
5 - Sepettopunda sayı kazanmak için, içine top atılmaya çalışılan demir çembere geçirilmiş altı açık ağ.
6 -

SEPETÇİ Nedir?

Sepet yapan veya satan kimse.

SEPETÇİLİK Nedir?

Sepet yapma veya satma işi.

A A A I K K K L V Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kaçaklık, Kavaklık,

7 Harfli Kelimeler

Akkavak,

6 Harfli Kelimeler

Alaçık, Alıkça, Çalkak, Kaçlık, Kaklık, Kalkık, Kavala, Kavlak, Kavlıç, Kavlık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açval, Akala, Akçıl, Aklık, Alaka, Alçak, Avlak, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Çavlı, Çıkak, Kaçak, Kaçık, Kaçlı, Kakaç, Kakıç, Kalak, Kalça, Kalıç, Kalık, Kavak, Kaval, Kavkı, Laçka, Lakçı, Vakıa,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Aklı, Akva, Alçı, Alıç, Alık, Aval, Çakı, Çalı, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala, Laka, Lava, Vaka,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Çak, Çal, Çav, Kaç, Kak, Kal, Kav, Kıç, Kıl, Lak, Lav,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.