ÇALIŞABİLİRLİK (TDK)


1 - Çalışabilir olma durumu.
2 - Bir sanayi donanımının iyi, verimli çalışmasını sürdürebilmesi.
3 - (Mekanik, elektronik, bilişim gibi bir sistemi) gerekli kişi ve araç bulunduğunda belirtilen zaman sınırları içinde çalıştırabilme olasılığı.

Çalışabilirlik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi A , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BELİRTİLEN Nedir?

Tamlanan.

BİLİŞİM Nedir?

İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

DONANIM Nedir?


1 . Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları.
2 . Tesisat: "Elektrik donanımı."- .
3 . Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

ELEKTRO Nedir?

Elektrokardiyografi.

ELEKTRON Nedir?

Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

ELEKTRONİK Nedir?


1 . Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı: "İnsanlar aya gitti. Elektronik, teknik aldı yürüdü."- H. Taner.
2 . sıfat, fizik Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili.

GEREKLİ Nedir?

Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza: "Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz."- H. E. Adıvar.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

OLASI Nedir?


1 . Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel.
2 . Mümkün.

OLASILI Nedir?


1 . Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel: "Olasılı hesaplarla böyle önemli işlere girişilemez."- .
2 . felsefe Belkili.

SANAYİ Nedir?

Hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların tümü, işleyim, °endüstri.

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

SİSTEM Nedir?


1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem: "Eski bir sistem."- .
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: "Fren sistemi."- .
5 . Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefe Dizge.

VERİMLİ Nedir?


1 . Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr: "Verimli toprak."- .
2 . Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli: "Eğer bu beğeniş ve güven gerçek bilgi ve ihtisasa dayansaydı şüphesiz daha sağlam, daha verimli olurdu."- R. H. Karay.
3 . Çok yazan, velut: "Sonra, sahiden verimli bir de kalemi var!"- Y. Z. Ortaç.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A B I K L L L R Ç İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Alçalış, Arkalıç, Baklalı, Balalık, Başakçı, Başaklı, Biçiliş, Biralık, Birikiş, Birkaçı, Çirişli, İbrikçi, İçlilik, İlaçlık, İrkiliş, İşçilik, İşkilli, Kabarış, Kalçalı, Kaşarlı, Kibirli, Kirişçi, Kirişli, Lalalık, Liralık, Şairlik,

6 Harfli Kelimeler

Alaçık, Alıkça, Alkali, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arkalı, Aşikar, Bakraç, Balçak, Balçık, Balkar, Balkır, Ballık, Barçak, Başarı, Başçık, Başlık, Biilaç, Birkaç, Birlik, Brıçka, Çakşır, Çalkar, Çarklı, Çarlık, Irakça, İbikli, İçiliş, İçirik, İçiriş, İçkili, İlaçlı, İlikçi, İlikli, İlişik, İlişki, İllaki, İribaş,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Abraş, Açlık, Akbaş, Akçıl, Alçak, Alkış, Alkil, Allık, Arabi, Arkaç, Aşari, Aşlık, Bakaç, Bakır, Bakış, Bakir, Bakla, Balar, Balık, Balkı, Ballı, Barak, Barça, Barış, Barka, Başak, Başçı, Başka, Başlı, Bıçak, Biçiş, Biçki, Bikir, Bilar, Bilir, Biliş, Birli, Çakal,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Abra, Açar, Açık, Açış, Açkı, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akış, Akil, Aklı, Akli, Alçı, Alıç, Alık, Alış, Alil, Allı, Araç, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Aşar, Aşçı, Aşık, Aşir, Bakı, Baki, Bala, Bara, Barı, Bari, Bark, Bili, Bira,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Açı, Aka, Akı, Ala, Ali, Ara, Arı, Ari, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Baç, Bak, Bal, Bar, Baş, Bir, Çak, Çal, Çar, Çil, Çir, Çiş, Ira, Irk, İka, İki, İla, İlk, İri, Kaç, Kal, Kar, Kaş, Kıç, Kıl, Kır,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Ar, Aş, İç, İl, İş, Ki, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.