ÇAKOZLAMAK (TDK)


1 . Uygunsuz bir durumu fark etmek.
2 . argo Anlamak.

Çakozlamak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi O , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ANLAMA Nedir?


1 . Anlamak işi, vukuf.
2 . felsefe Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme.

ANLAMAK Nedir?


1 . Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak: "Babasının niçin bu kasabayı çok sevdiğini Nevin bir türlü anlayamamıştı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek.
3 . Sorup öğrenmek.
4 . Doğru ve yerinde bulmak: "Hani bunu anladık ama!"- .
5 . Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek: "Kabul etmeyeceğini ben daha o gün anlamıştım."- M. C. Kuntay.
6 . (-den) Bir şey hakkında bilgisi bulunmak: "Biz de onun kadar bu işten anlarız."- H. Taner.
7 . (-den, nsz) İyilik görmek, yararlanmak: "Bu ilaçtan hiçbir şey anlamadım."- .
8 . argo Sahip olmayı istemek, dileğinin yerine getirilmesini istemek: "Yediğinden biz de anlayalım."- .

ARGO Nedir?


1 . Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin kullanıldığı söz veya deyim.
2 . Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı, jargon.
3 . mecaz Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

UYGUNSUZ Nedir?


1 . Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz: "Uygunsuz dediğim vakalardan biri bir salon oyunu yüzünden çıkmıştır."- R. N. Güntekin.
2 . Kötü davranışlarda bulunan, çirkin hareketleri olan: "Birtakım uygunsuz, meymenetsiz heriflerle geziyormuş."- H. Taner.

A A A K K L M O Z Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çakozlamak,

9 Harfli Kelimeler

Çakozlama, Koçaklama,

8 Harfli Kelimeler

Çalkamak, Kalamazo, Okkalama,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Azalmak, Çakaloz, Çalkama, Kaçamak, Kazakça, Koklama, Kozalak, Mozalak, Oklamak,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alaçam, Alakok, Azalma, Çakmak, Çalkak, Çalmak, Kaçmak, Kalkma, Kalmak, Kaloma, Kamkaz, Kazmaç, Kazmak, Koçmak, Kolçak, Malkoç, Oklama, Olamaz,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Açmaz, Akala, Akmak, Akmaz, Alaka, Alaza, Alçak, Almaç, Almak, Azmak, Çakal, Çakma, Çalak, Çalma, Çokal, Çolak, Çomak, Kaçak, Kaçma, Kakaç, Kakao, Kakma, Kalak, Kalça, Kalma, Kazak, Kazma, Koçak, Koçma, Kokma, Kolza, Kozak, Laçka, Lakoz, Lokma, Maçka, Makak, Malak, Malaz,

4 Harfli Kelimeler

Açma, Akaç, Akak, Akça, Akma, Alaz, Alma, Amaç, Amal, Azma, Azol, Kaça, Kaka, Kala, Kama, Kaza, Koka, Kola, Koma, Koza, Laka, Lama, Laza, Loça, Maça, Mala, Malç, Moka, Mola, Okka, Olma, Zamk, Zoka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Ama, Aza, Çak, Çal, Çam, Çok, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kaz, Koç, Kok, Kol, Kom, Koz, Lak, Lam, Laz, Lok, Maç, Mal, Oma, Zaç, Zam, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, Az, La, Ok, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.