ÇAKMAKÇI (TDK)


1 . Çakmak yapan veya satan kimse.
2 . eskimiş Tüfek ve tabanca çakmaklarını yapan ve onaran kimse.

Çakmakçı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi I . Başı Ç sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAKMA Nedir?


1 . Çakmak işi.
2 . Vurulup çakılarak yapılmış kuyumcu işi.
3 . Bu işte kullanılan kuyumcu kalıbı.
4 . halk ağzında Deri hastalığı, yara, çıban.

ÇAKMAK Nedir?


1 . Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası: "Nasıl oldu bilmem, eğilip yakarken çakaralmaz çakmak kıvılcım çıkardı."- B. Felek.
2 . Çelik, taş, cam, plastik vb. maddeden yapılmış gaz veya benzinle dolu tutuşturma aleti.
3 . eskimiş Tabanca veya tüfeklerde bulunan tetik düzeni.

ÇAKMAK Nedir?


1 - Vurarak sokup yerleştirmek.
2 - Çiviyle tutturmak.
3 - Kazık çakıp hayvan bağlamak.
4 - Kabul edilmeyecek bir şeyi kurnazlıkla kabul ettirmek.
5 - Vurmak.
6 - Bir şeyi başka bir şeye sürtmek, vurmak ya da çarpmak.
7 - Sezinlemek, anlamak, farkına varmak.
10 - İçki içmek. 1
1 - Parıldamak, ışık vermek.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

ONAR Nedir?

On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on, her defasında onu bir arada.

TABANCA Nedir?


1 . Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silah: "Biraz eğildikleri zaman cübbelerinin arkasında tabanca kabzalarının kabartısı görülür."- F. R. Atay.
2 . Boyacılıkta kullanılan, basınçlı hava yardımıyla boya püskürtmeye yarayan araç.

TÜFEK Nedir?

Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silah.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I K K M Ç Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çakmakçı,

7 Harfli Kelimeler

Kaçakçı, Kaçıkça,

6 Harfli Kelimeler

Açıkça, Çakmak, Çamçak, Çıkmak, Kaçmak, Kakıma,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Akmak, Çakım, Çakma, Çamça, Çıkak, Çıkma, Kaçak, Kaçık, Kaçma, Kakaç, Kakıç, Kakım, Kakma, Kamçı, Maçka, Makak,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akak, Akça, Akım, Akma, Amaç, Çaça, Çakı, Çıma, Kaça, Kaçı, Kaka, Kama, Maça,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ama, Çak, Çam, Kaç, Kak, Kam, Kıç, Maç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.