ÇAKIRDİKEN (TDK)

Maydanozgillerden, hekimlikte kullanılan bir bitki, deveelması (Arctium tomentosum).

Çakırdiken kelimesi baş harfi Ç son harfi N olan bir kelime. Başında Ç sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N . Başı Ç sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

DEVEELMASI Nedir?

Çakırdiken.

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

HEKİMLİK Nedir?

Hekim olma durumu.

MAYDANOZ Nedir?

Maydanozgillerden, yenmek için yetiştirilen, 50-80 cm uzunlukta, ufak yeşil ve parçalı yapraklı, hoş kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum).

MAYDANOZGİLLER Nedir?

Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz, kimyon vb. bitkileri içine alan bir familya.

A D E I K K N R Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çakırdiken,

7 Harfli Kelimeler

Akdiken,

6 Harfli Kelimeler

Çandır, Denkçi, Direnç, İnakçı, Kaçkın, Kakınç, Karine, Kendir, Kırnak, Kindar, Reçina, Renkçi,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Andıç, Andık, Anide, Ardıç, Çadır, Çaker, Çakın, Çakır, Çandı, Çarık, Çedik, Çekik, Çıkak, Çıkan, Çıkar, Çıkra, Çınar, Çırak, Daire, Dakik, Dekan, Dekar, Derik, Derin, Dikçe, Dikeç, Diken, Dinar, Dinek, Direk, Diren, Edinç, Ekran, Erika, Erinç, Erkan, Erkin, İçrek, İdare,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akçe, Akın, Akik, Akne, Anık, Arık, Çakı, Çare, Çark, Çeki, Çenk, Çeri, Çıra, Çine, Dair, Dane, Dank, Darı, Deni, Denk, Derç, Deri, Derk, Dinç, Dine, Dink, Dreç, Dren, Edik, Edna, Ekin, Enik, Enir, Erik, Erin, Irak, Irki, İade,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Adi, Akı, Anı, Ani, Arı, Ari, Ark, Çak, Çan, Çar, Çek, Çın, Çir, Dar, Dek, Dik, Din, Eda, Edi, Erk, Ira, Irk, İde, İka, İnç, Kaç, Kak, Kan, Kar, Kek, Ker, Kıç, Kın, Kır, Kik, Kin, Kir, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, An, Ar, Çe, De, Ek, En, Er, İç, İn, Ke, Ki, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.