ÇAKIŞTIRMAK (TDK)


1 . Çakışma işini yaptırmak.
2 . (nsz), teklifsiz konuşmada İçki içip keyfetmek: "Güzel meze ile arada bir de çakıştırıyorlar."- M. Ş. Esendal.

Çakıştırmak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAKI Nedir?


1 . Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı: "İki çocuk tahta saplı bir çakı ile kollarını çizdiler."- Ö. Seyfettin.
2 . Denizçakısı.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

İÇKİ Nedir?


1 . İçinde alkol bulunan içecek: "Masamızda ne içki ne yemiş ne meze eksildi."- B. Felek.
2 . Bu içeceği içme işi: "Arkadaş yoluna kumara, içkiye alıştım."- T. Buğra.

KEYFETME Nedir?

Keyfetmek işi.

KEYFETMEK Nedir?

Hoş ve eğlenceli vakit geçirmek.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

MEZE Nedir?


1 . İçki içilirken yenilen yiyecek: "Salatayı, peyniri yenilediler. Bu kadar mezenin yenilip bu kadar içkinin içilmesi gene de bir saat sürmedi."- N. Cumalı.
2 . mecaz Eğlence, alay.

TEKLİFSİZ Nedir?


1 . Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı: "Bunlardan başka bazı teklifsiz aile dostları da var."- R. N. Güntekin.
2 . zarf Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı bir biçimde.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

A A I I K K M R T Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çakıştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Çakıştırma, Kakıştırma,

9 Harfli Kelimeler

Çaktırmak, Çıkartmak, Kaçırtmak, Kışkırtma, Şımarıkça,

8 Harfli Kelimeler

Açtırmak, Aşırtmak, Aştırmak, Çakışmak, Çaktırış, Çaktırma, Çatışmak, Çıkarmak, Çıkartma, Çıkışmak, Kaçırmak, Kaçırtma, Kaçışmak, Kamışçık, Karışmak, Karkamış, Karmaşık, Karşıtçı, Katışmaç, Katışmak, Kırışmak, Kırıtmak, Matrakçı, Takışmak, Taşırmak, Tıkışmak,

7 Harfli Kelimeler

Açtırış, Açtırma, Akışmak, Akıtmak, Aktarım, Aktarış, Arıtmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atışmak, Çakışık, Çakışma, Çamaşır, Çatışık, Çatışkı, Çatışma, Çıkarım, Çıkarış, Çıkarma, Çıkartı, Çıkışma, Çırakma, Işıtmak, Kaçırış, Kaçırma, Kaçışma, Kakırtı, Kakışma, Karıkma, Karımak, Karışık, Karışım, Karışma, Kaşıkçı, Kaşımak, Katışık, Katışma, Kırışma, Kırıtma,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtış, Akıtma, Arakçı, Aratış, Arıkçı, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Artmak, Aşırma, Aşırtı, Atışma, Çakmak, Çakşır, Çarkıt, Çatmak, Çıkmak, Çıkrık, Irakça, Iramak, Irktaş, Işımak, Işıtma, Kaçmak, Kakıma, Karıma, Karmaç, Karmak, Karmık, Karşıt, Kartça, Kaşıma, Katmak, Katrak, Kıraat, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Markka,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Açmak, Akmak, Akşam, Aktar, Aktaş, Arkaç, Arkıt, Artçı, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşırı, Aşmak, Atmak, Atmık, Çakar, Çakım, Çakır, Çakış, Çakma, Çakra, Çamaş, Çamat, Çarık, Çarka, Çarşı, Çaşıt, Çatak, Çatık, Çatış, Çatkı, Çatma, Çıkak, Çıkar, Çıkık, Çıkış, Çıkıt, Çıkma,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açım, Açış, Açıt, Açkı, Açma, Akaç, Akak, Akar, Akça, Akım, Akış, Akma, Amaç, Araç, Arak, Arık, Arış, Arka, Arma, Artı, Aşar, Aşçı, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atçı, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Çakı, Çark, Çatı, Çıkı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Çak, Çam, Çar, Çat, Çıt, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kıç, Kır, Kış, Kıt, Maç, Maş, Mat, Ram, Şak, Şat, Şık, Taç, Tak, Tam, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.