ÇABUKLAŞTIRMAK (TDK)

Bir işin yapılmasını hızlandırmak, aceleleştirmek, tesri etmek: "Şimdi hükmü yerine getirmeyi çabuklaştıralım."- K. Tahir.

Çabuklaştırmak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi U , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACELE Nedir?


1 . Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi.
2 . zarf Vakit geçirmeden, tez olarak: "Acele, bir karar vermek ihtiyacındayım."- P. Safa.
3 . isim Çabuk davranma.

ÇABUK Nedir?


1 . Aceleci: "Çabuk ve kolay bir konuşma tarzı vardı."- R. N. Güntekin.
2 . zarf Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı: "Yazıma çabuk cevap geldi."- A. Gündüz.
3 . ünlem "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

HIZLA Nedir?

Çabucak: "Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk."- A. H. Tanpınar.

HIZLANDIRMA Nedir?

Hızlandırmak işi.

HIZLANDIRMAK Nedir?

Hız verilmek, hızı artırılmak: "Haberleşme olanaklarının çoğalması, basının gelişmesi, bu bilinçlenmeyi hızlandırır."- O. Rifat.

TESRİ Nedir?

Çabuklaştırma, hızlandırma.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

A A A B I K K L M R T U Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Çabuklaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Abuklaştırmak, Çabuklaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Abuklaştırma,

11 Harfli Kelimeler

Aklaştırmak, Bakırlaşmak, Bıçaklatmak, Bulaştırmak, Çabuklaşmak, Çakırlaşmak, Çatıklaşmak, Karşıtlamak, Katırlaşmak, Kıraçlaşmak, Kırbaçlamak,

10 Harfli Kelimeler

Abartılmak, Abuklaşmak, Açıklaşmak, Açıklatmak, Açkılatmak, Aklaştırma, Aktarılmak, Arıklaşmak, Arıklatmak, Artıklamak, Bakırlaşma, Başarılmak, Bıçaklamak, Bıçaklatma, Bulaştırma, Çabuklaşma, Çakırlaşma, Çaşıtlamak, Çatıklaşma, Iraklaşmak, Kabartmalı, Kabuklaşma, Karılaşmak, Karışlamak, Karşılamak, Karşıtlama, Kartlaşmak, Kaşıklatma, Katılaşmak, Katırlaşma, Kıraçlaşma, Kırbaçlama, Kurtlaşmak, Kuşatılmak, Tabulaşmak, Tıkaçlamak, Tıraşlamak, Ulaştırmak,

9 Harfli Kelimeler

Abartılma, Abartmalı, Abuklamak, Abuklaşma, Açıklamak, Açıklaşma, Açıklatma, Açkılamak, Açkılatma, Akrabalık, Akşamları, Aktarılma, Aktarmalı, Aratılmak, Arıklamak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Artıklama, Aşılatmak, Atkılamak, Bakakalış, Baktırmak, Başarılma, Başkurtça, Başlatmak, Başmaklık, Bıçaklama, Çaktırmak, Çalakaşık, Çalkatmak, Çaşıtlama, Çıkartmak, Çurlatmak, Iraklaşma, Kabartmak, Kaçamaklı, Kaçırtmak, Karabalık, Karıklama,

8 Harfli Kelimeler

Abartmak, Abuklama, Açıklama, Açkılama, Açtırmak, Akburçak, Aklaşmak, Akşamlık, Aktarlık, Aktarmak, Alaturka, Altmışar, Arabalık, Aralıkta, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Aşılamak, Aşılatma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Atlambaç, Bakılmak, Bakışmak, Baktırma, Balkımak, Barışmak, Başakçık, Başarmak, Başatlık, Başkalık, Başlamak, Başlatma, Başmakçı, Batakçıl, Bataklık, Batırmak, Bırakmak,

7 Harfli Kelimeler

Abartık, Abartış, Abartma, Ablakça, Abramak, Açılama, Açılmak, Açmalık, Açtırma, Akbakla, Akbalık, Akışmak, Akıtmak, Akkışla, Aklamak, Aklaşma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakart, Alarmak, Alçarak, Alışmak, Almaşık, Altışar, Arabalı, Arabaşı, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Arkalıç, Arkalık, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Ataklık,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Abluka, Abrama, Abukça, Açılma, Akışma, Akıtma, Aklama, Akraba, Alabaş, Alaçam, Alaçık, Alarma, Alaşım, Albatr, Alıkça, Alışma, Altmış, Amaçlı, Amalık, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Aramak, Aratış, Aratma, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atamak, Atbaşı, Atılma, Atışma, Atlama, Bakara,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abalı, Ablak, Abraş, Açlık, Açmak, Akala, Akbaş, Akçıl, Akkuş, Aklık, Akmak, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alçak, Alkım, Alkış, Almaç, Almak, Almaş, Altık, Ambar, Araba, Araka, Arama, Arkaç, Arkıt, Armut, Artçı, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abra, Abuk, Açar, Açık, Açım, Açış, Açıt, Açkı, Açma, Akaç, Akak, Akar, Akça, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akur, Akut, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amaç, Amal, Amut, Araç, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Açı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Baç, Bak, Bal, Bar, Baş, Bat, Bul, But, Çak, Çal, Çam, Çar, Çat, Çıt, Çul, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kar, Kaş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Bu, La, Ra, Şu, Ta, Tu, Uç, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.